#414564

Anonymous

1 October 1476; Stefan Branković writes to the Dubrovnik authorities that he is gravely ill and commends his family to their care. 

Od despota Stefana plemenitim i mudrim i u vsem počtenim i našim dobrim prijateljem, bratu mi obranomu samovladuštago grada Dubrovnika i svem vlastelom.

Pisaniju da jesьm obresti gospostvo vi zdravo i veselo mislio. Ja i Angelina, Đura, i Mara, i Jovan, milostiju Božijom živimo, koliko je volja Božija. Vlastele, vi znate, i pređe sьm bil u velike bolesti i skrbi, da avo viđu, jere prihodi končina moja, jere sьm u sumnije od života moga i zatoj pišu vašemu gospostvu, da ne žalju moje bolesti i smrti, koliko žalim moje Angeline i moje dečice: Đure, i Mare, i Jovana, na kim ih mestu ostavljam. Da, gospodo, mnogo bih pisal vašemu gospostvu mnozeh radi uzrok i radi uzdanija i ljubve, koje smo imali naši prvi i mi; da ne mogoh vi mnogo pisati vašemu gospostvu, jere sьm mnogo bolьn i nejaki od bolesti moje.

Da, vlastele, mnogo se molju vašemu gospostvu, mnogo milostivo i smereno, i preporučuju vi moju Angelinu i moju dečicu: Đuru, i Mare, Jovana, pred Bogom, i pred Prečistom, i pred svemi svetimi: što vi š-njimi, to i Bog s vami. I vlastele, molim vi se, nemojte ostaviti moju Angelinu i moju dečicu da poginu po meni, i da vi Bog nauči da imate k njim ljubьv, kako ste imali s našemi prvimi i s nami, i da ih ne ostavite u njih nevoljno vreme.

I moja gospodo, avo se videh, jere prehođu od ovogaj sveta, i ovoj učinih napokonje preporučenije gospostvu vi. I vlastele, ni na čim nesьm imal u mom ubogom domu učiniti testament, ni zlata, ni srebra, ni pokućija, što bih ostavil Angeline s dečicom, odloživši za sve dobro i za blago i za sve utešenije po Bogu toj sьm stavil, i vaše gospostvo, za sve blago napokonju preporuku od mene i napokonju pomoć ovoj učinih napokonje preporučenije gospostvu vašemu s velikom mojom skrblju i velikom žalostiju, videći, jer se ću odlučiti od ovogaj sveta, i ovoj napokonje preporučenije učinih gospostvu vašemu, slobodьn budući pametiju mojom.

Ja gospodin despot Stefan poveleh pisati meseca ohtovri, prvi dьn.

[img width=601 height=700]http://i.imgur.com/wb4M0y3.jpg” />