#417068

Anonymous

Aha i just figured it out;

Slovenščina loči pri glagolu, to je besedi, ki izraža stanje, dogajanje, dejanje – nedoločnik (delati) in namenilnik (delat).
Pravilo, kdaj uporabljati nedoločnik in kdaj namenilnik, je preprosto: kadar imate glagol, ki izraža premikanje, potem uporabite namenilnik, v vseh drugih primerih pa nedoločnik.

Nekaj primerov za lažjo predstavo:

    Glagoli premikanja (grem, tečem, peljem se …) + namenilnik (delat, spat, streč)
    Naklonski glagol (hočem, moram, ne morem …) + nedoločnik (delati, spati, streči)
    Glagoli začetka in nehanja (začenjam, nehujem, končujem …) + nedoločnik (delati, spati, streči)
    Drugi glagoli in izrazi (splača se, dobro je, lepo je …) + nedoločnik (delati, spati, streči)

Namenílnik (supín) je glagolska oblika, ki se končuje na -t ali -č. Rabi se za glagol premikanja (iti, peljati, odhiteti, teči …).

Primeri;

    Jutri grem nakupovat.
    Mojca je prišla povedat veselo novico.
    Odhitel je delat.