#427946

Anonymous

Здраво-живо Александар. Славорум е инаку сесловенски форум, не е руски, и како таков користи англиски јазик за меѓусебно разбирање. Да си знаеш, де. :D
So it should be English from now on. :)