#429090

Anonymous

Aleksandar Veliki (Lesandar Karanović) je Srbin a ne Makedonac, ali bolje i to nego grk

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • Lucifer Morningstar
  • Fia
  • Shnickstara89
  • Jan Pat II
  • pringles vending machine
  • (o)possum tamer 🐀 (kris)