#430728

Anonymous

Македонските и бугарски енолози ќе промовираат балканско вино

http://www.sitel.com.mk/mk/makedonskite-i-bugarski-enolozi-kje-promoviraat-balkansko-vino-0

Како да се зајакне соработката во винската продукција меѓу Македонија и Бугарија,  да се освојат светските пазари со квалитетните вина со Балканско географско потекло и да се следат и применуваат новостите во винопроизводството во развој на винскиот туризам. Ова се прашањата на кои ќе се фокусира Здружението на енолози на Македонија, за што голема помош ќе бидат искуствата кои на овој план ги имаат нивните бугарски колеги. Најголем проблем на домашните винарии е што се увозно зависни од репроматеријали во производството на вино, а задоволува квантитетот на македонското винско грозје.

<img alt="image" src="http://www.sitel.com.mk/sites/default/files/styles/large/public/statija/teaser-

images/2014/april/gdfdf3563636.png?itok=wYtxGIu3″ />