#431333

Anonymous

If you are looking eralier entities, you sholud look for the term sklavinija. I will post you some of the books, articles and links about that.
-Teritorij i granice Kninske županije u srednjem vijeku, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadru, 27 (14), Zadar, 1988, 135-149.
-Prilog proučavanja županijskoga sustava Sklavinije Hrvatske, in: Etnogeneza Hrvata, Zagreb, 1995, 178-190.
-O postanku i razvoju županijskoga sustava na teritoriju Sklavinije Hrvatske, Glasje, 5, 9, Zadar, 1998, 9-16.
-Studije o srednjovjekovnim slavenskim/hrvatskim institucijama, Zadar,  Sveučilište u Zadru, 2010.
-Livno. Srednjovjekovna hrvatska županija (Kulturno-povijesni vodič 16), Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split 2001, str. 32;
-"From the Karolingian Official to the Ruller of Croats. Croats and the Carolingian Empire in the First Half of the 9th Century", Hortus Artium Medievalium (Zagreb) 3/1997, str. 7-13 (dopunjeno na hrvatskom jeziku: "Od karolinškoga dužnosnika do hrvatskog vladara. Hrvati i Karolinško carstvo u prvoj polovici IX. stoljeća", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 30/1998, str. 20-35);
– "Desetljeće od 1091. do 1102. u zrcalu vrela" (Summary: The decade between 1091 and 1102 according to the sources), Povijesni prilozi 17/1998, str. 233-259;
– "Mjesto Branimirove Hrvatske u suvremenom svjetskom poretku" (Summary: The Position of Branimir's Croatia in Contemporary World Order), Zgodovinski časopis 55-3/2001, str. 305-320;
-http://www.hercegbosna.org/STARO/download-hr/Budak_prva_stoljeca.pdf
-http://www.scribd.com/doc/126106861/Goldstein-Ivo-Hrvatski-Rani-Srednji-Vijek
-Pleterski, Andrej, Etnogeneza Slovanov, 1990.
-Niderle, Lubor, Slovenske starine, 1954.
-Belaj, Vitomir, Hod kroz godinu, 1998. ili 2007.
-Katičić, Radoslav, Božanski boj, 2008.
-Katičić, Radoslav, Zeleni lug, 2008.
-Katičić, Radoslav, Gazdarica na vratima, 2011.
-http://www.scribd.com/doc/126402864/Neven-Budak-Etnogeneza-Hrvata
-http://www.scribd.com/doc/186113861/NEVEN-BUDAK-Servi-u-ranom-srednjem-vijeku-u-Hrvatskoj-i-Dalmaciji
-http://www.scribd.com/doc/19067058/Pokrstavanje-Hrvata-i-neki-problemi-crkvene-organizacije-Neven-Budak
-http://www.scribd.com/doc/19066901/Istocnojadranske-sklavinije-i-Franci-u-svjetlu-arheoloskih-nalaza-Tonci-Buric
-http://www.scribd.com/doc/207534680/Tomislav-%C2%8A%C5%A0ulj-Ratno-umje%C4%8De-slavena
There are a lot other sources. This is just quick replay. When i find my scripts from college i will post you other sources