#435161

Anonymous

mici it is easy. The nation’s Serbs and Croats were created as a political project of the Austrian Empire. Certainly there were people, Serbs and Croats, but on the political scene of the world does not have each other 1,000 and 500 years ago. All their history and culture of the history and culture of their masters, because they have nothing of their own. Therefore, Montenegro should become a Serbian, in order to have the foundation in the minds of the nation. Therefore, they simply declared Montenegrins and Serbs place. Of course all of this is helped by the huge resources of the imperial Vienna. If it was not Vienna, today is for them not to know.

Mici to je jednostavno. Nacije Srba i Hrvata su nastale kao politički projekt Austrijskog Carstva. Svakako da su postojali narodi Srbi i Hrvati, ali njih na političkoj sceni svijeta nema jednih 1.000 a drugih 500 godina. Sva njihova istorija i kultura su istorija i kultura njihovih gospodara, jer oni nemaju ništa svoje. Zato je Crna Gora morala postati srpska, kako bi se imalo utemeljenje u svijesti nacije. Zato su jednostavno proglasili Crnogorce Srbima i kraj. Naravno sve je to pomognuto ogromnim resursima carskog Beča. Da nije bilo Beča, danas se za njih ne bi znalo.

Slavorum

4 User(s) Online Join Server
  • some slavic guy...
  • Tujev
  • kony97
  • кошка