#445030

Anonymous

So the Knez,
the nation (not the people) of the Serbs were created by the Austrians. If
a nation is the expression of the inhabitants of a political entity, through
its state, and it is. Then who wrote the first Constitution of Serbia, who
constructed the first flag of Serbia, who created the first coat of Serbia, who
composed the first hymn of Serbia, who wrote the first history of Serbs, who
made the language of Srpska, who made the first state entity Kralevstvo Srpsko
. The answer to all the common questions is the unique Austrian Empire. So let’s see if I do not invent anything. If
books written in Serbia, printed in Serbia, what should be written in them?
So you see Knights, the Montenegrins have despised the Serbs because of their
dishonorable acceptance of the other master, without any desire for freedom. To
prepare them for the unification with Serbia, which ordered the Russian Empire,
they had to write these lies. After all, these lies are from the
beginning of the 20th century. Lekso died in the 60s of the 20th
century, and rare books were stolen by Serbs after the occupation. So the
handwriting of the Gordskog vijenca came to Serbia.

(Dakle Kneže , naciju (ne narod) Srba jesu stvorili Austrijanci. Ako
je nacija izraz stanovnika političkog entiteta, kroz svoju državu, a jeste.
Onda Ko je napisao prvi Ustav Srbije, ko je konstruisao prvu zastavu Srbije, ko
je kreirao prvi grb Srbije, ko je komponovao prvu himnu Srbije, ko je napisao
prvu istoriju Srba, ko je napravio jezik Srba, ko je napravio prvi državni
entitet Kralevstvo Srpsko. Odgovor na sva opa pitanja je jednstven Austrijsko
Carstvo. Tako vidimo, da ja ništa ne izmišljam. Da knjige pisane u Srbiji,
štampane u Srbiji, što treba pisati u njima? Pa vidiš Kneže, Crnogorci su
prezirali Srbe zbog njihovog nečasnog prihvatanja tuđeg gospodara, bez ikakve
želje za slobodom. Da bi ih pripremili za ujedinjenje sa Srbijom, koje je
naređivala Ruska Carevina, morale su se pisatio te laži. Uostalom sve te laži
su sa početka 20. vijeka. Lekso je umro 60-ih godina 20. vijeka , a rijetke
knjige su pokrali Srbi poslije okupacije. Tako je i rukopis Gosrkog vijenca
dospio u Srbiju.

)

Slavorum

5 User(s) Online Join Server
  • Tujev
  • GOGA
  • Nefario
  • Fia
  • kony97