#449056

Anonymous

There’s unoffical Latvian anthem “Saule, Pērkons, Daugava”. Beautiful song.


Saule Latvi sēdināja

Tur,kur gali satiekas

Balta jūra, zaļa zeme

Latvei vārtu atslēdziņa

Latvei vārtu atslēdziņa,

Daugaviņas sargātāja.

sveši ļaudis vārtus lauza

Jūrā krita atslēdziņa.

Zilzibeņu pērkons spēra,

velniem ņēma atslēdziņu.

Nāvi, dzīvi Latve slēdza,

Baltu jūru, zaļu zemi

Saule Latvi sēdināja

Baltas jūras maliņā

Vēji smiltis putināja

ko lai dzēra latvju bērni?

Saule lika Dieviņami,

Lai tas raka Daugaviņu.

Zvēri raka, Dieviņš lēja

No mākoņa dzīvūdeņi.

Dzīves ūdens, nāves ūdens

Daugavā satecēja.

Es pamērcu pirkstu galu

Abus jūtu dvēselē.

Nāves ūdens,dzīves ūdens

Abus jūtu dvēselē

Saule mūsu māte-

Daugav – sāpju aukle.

Pērkons velna spērējs

Tas mūsu tēvs.

Half of the text, maybe more, has cognates in Slavic. Some words are not obvious cognates. The words were checked in dictionary of etymology. We discussed cognates in this song on this forum.

Saule – Sontsa/Solntse – Sun

Pērkons – Perun – Thunder

Sēdināja – siadzieć – sit/sitting

Balta – Bely – white.

Zaļa – zialiony – green

Zeme – ziamlia – land/earth

Vārtu – varoty – gates

ļaudis – liudzi – people

Dzīvi – život/žyzn – life

Vēji – veter (from viejać – winnow?) – winds

Zvēri – zviary – animals

Lēja – liej – to pour

Satecēja – течь (tech) – flowing/flowed

Es – Az – I

Pirkstu – prst – perst (old Russian) – fingers

Abys – oba – both

māte -maci – mother

Jūra ‘sea’ is possibly a cognate to East Slavic ирий, вырай, вирій
(<*jьrьjь) etc. which denote the mythical land where migratory birds
and snakes go for the cold half of the year.

Velna (Velns ‘devil’) is cognate with Veles.

Nāves ‘dead’ – *navь ‘dead body; malevolent spirit of the dead’.

Ūdens – *voda.

putināja – puchnuć – to swell

gals – džalić – to sting

sargātāja – storozhit’ – to guard

dzēra – žrać* – to fress

smiltis – maloć – to mill

mākonis – moknuć – to get wet

pamērcu – mjarecha, merecha -* to wet

dvēselē – dukh – spirit

spērējs – реrǫ, рьrаti – to strike, to hit. Perun has common etymology with the word, so Perun is a thunder striker. :)

Slavorum

5 User(s) Online Join Server
  • Jan Pat II
  • Piachu
  • Glockamole
  • pringles vending machine
  • haver25