• This topic has 1 voice and 0 replies.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #341623

  Anonymous

  Chronica Slavorum is a historical record attributed to Helmold. It is a continuation of Deeds of bishops of the Hamburg Church by Adam von Bremen. Chronica describes events related to North-West Slavic tribes known as the Wends up to 1171. Chronica is a very significant historic record of pre-Christian culture and religion of Polabian Slavs. It was continued by Arnold von Lübeck.

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM.

  HANNOVERAE
  IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI

  18 68.

  ARNOLDI
  CHRONICA SLAVORUM

  EX RECENSIONE I. M. LAPPENBERGII

  IN USUM SCHOLARUM

  EX MONUMENTIS GERMANIAE

  HISTORICIS RECUDI FECIT
  GEORGIUS HEINRICUS PERTZ

  SERENISSIMO BORCSSIAE REGI A CONSILUS REGIMINIS 1NTIMIS
  BIBLIOTRECAE REGIAE BEROLINBNSI PRABFECTUS.

  HANNOVERAE
  IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI

  1868.

  I2fe«

  EX PRAEFATIONE
  B. M. V. ILL. I. M. LAPPENBERG.

  Jlrnoldum quendam fuisse auctorem chronici illius
  notissimi, excipientis Helmoldi opus „debito fine non
  consummatum" quod in Germaniae septentrionalis
  vel maxime imperii Germanici Heinrico VI, Philippo,
  Ottone IV potissimum regnantibus, Daniae nec non
  aliarum terrarum rebus atque crucesignatorum inde
  ab a. 1171 usque ad a. 1209 cum in terram sanctanu
  tum in Livoniam expeditionibus illustrandis summi
  momenti est, ex ipsa auctoris ad Philippum Racesbur-
  gensem episcopum epistola, chronico praemissa com-
  pertum habemus. De cuius Arnoldi origine et pueritia
  nihil certi nobis constat praeter ea, quae ipse meminit
  „a patre et matre vere derelictum se esse, neminem
  umquam principum y neminem magnatum patrocinatum
  sibi esse, sed ipsum Dominum miseratorem et miseri-
  cordem factum esse sibi adiutorem u . Lubecae eum vi-
  tam, certe vitae partem egisse, praecipua rerum Lubi-
  censium scientia in chronico conspicua, quin etiam ip-
  sis eius verbis y cives Lubicenses suos appellantis, com-
  probatur. Ordinis ccclesiastici, cui addictus fuerit, re-
  gulam primo tion severe se observasse cum maxima
  confusione conqueritur. Qui qualis fuerit disertis ver-
  bis non dixit, quanquam est cur putemus b. Benedicti
  fuisse. Certe singulari auctorem fuisse eruditione
  ipsum chronicon prodit, neque praetermisit commemo-
  rare, Heinrico imperatore Montem Casinum in Apulia
  attingente : illic „requiescere b. Benedictum" .

  1

  2 ARINOLDI CHROMCA SLAVORUM.

  lam saecuH XII. exeuntis clericos Lubicenses cir-
  cumspicienti inter testes y qui adfuerunt donationi a
  Conrado episcopo canonicis maioris ecclesiae Lubi-
  censis factae a. 1170. d. Nov. 21 ; occurrit Arnoldus
  custos sive thesaurarius capituli Lubicensis. Quem
  a. 1172. electo in locum Conradi episcopi, prope Ty~
  rum in expeditione ad terram sanctam facta defuncti,
  Heinrico^ abbate monasterii S. Aegidii Brunswicensis,
  una cum decano capituli Lubicensis Luneburgum ad
  Heinricum ducem, atque hinc Brunsivigam, utHeinri-
  cum abbatem certioremde eleciione faceret^nissum esse y
  in ipso chronico traditum est. Idem a. 1 177 ; cum Hein-
  ricus episcopus monasterio S. Iohannis euangelistae
  ordinis beati Benedicii modo constructo tnansos quos-
  dam in villis vicinis sitos et redditus offerret^ una cum
  aliis clericis et laicis affuit. lam cum post a. 1177
  inter testes diplomatum ad res ecclesiasticas dioecesis
  Lubicensis pertinentium Arnoldus custos non amplius
  occurrat. sed occurrat fere semper eiusdem nominis
  abbas, monasterio illi praefectus, haud est cur nege-
  mus^ ad Arnoldum custodem ^primi abbatis mona-
  sterii b. lohannis in Lubeke c: munus delatum esse. II-
  lud ne quis obiiciat, haud constare Arnoldum custo-
  dem regulam beati Benedicti professmn esse ! Constat
  enim capitulum Lubicense huic ordini fuisse addictum.
  Sunt tamen. qui Arnoldum abbatem monachum fuisse
  putent monasterii SS. Aegidii et Auctoris Brunswicen-
  sis. atque hinc accersitum ab Heinrico episcopo Lubi-
  censi in monasterium beati lohannis Lubicense. Quo-
  rum sententiae ex eo maior fides tribuenda esse videa-
  tur. quod accuratissime de obsidione civitatis Bruns-
  wicensis a. 1200 facta exponit; tamen ne verbo qui-
  dem se ipsum ad monasterium S. Aegidii destructum
  pertinuisse prodit. Ipsa sententia petita est ex histo-
  ria de duce Heinrico in eis. quae adiecit Helmoldi et
  Arnoldi chronicis, ex quibus saec. XIV compilata est,
  fide prorsus destituta: illud tanium constat. monachos

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. 3

  quosdam monasterii illius Brunswicensis Lubecam vo-
  catos esse.

  Arnoldum abbatem haud parvi habitum esse inter
  clericos Lubicensis dioecesis ex diplomatis saeculo XII
  exeunte et XIII ineunte datis atque ex ipso de quo agi-
  tur chronico cognoscitur. Qui Heinrico episcopo, in
  ipso S. Iohannis monasterio aegrotanti atque defuncto
  a. 1182 d. Nov. 29. non defuit a. 1195 d. 18. Iun.
  unus fuit ex arbitris ad controversiam de electione
  episcopi Swerinensis dirimendam vocatis. Donationi-
  bus a. 1197 ab Adolfo III comite Holsatiae, a. 1200
  d. Iunii 9. a Theoderico episcopo Lubicensi, a. 1201
  d. lulii 11. ab Adolfo comite, a. 1211. 1212 vel 1213
  — deest enim chartae annus — ab Alberto comite Ra~
  cesburgensi capitulo Lubicensi aut capellae b. Iohan-
  nis in canonicatum mutatae aut factis aut confirmatis
  testem eum adfuisse, ipsae chartae produnt. Neque
  monasterium ipsius curae commissum neglexit. Agente
  enim a. 1181 Lubecae Friderico imperatore, de manu
  eius suscepit curtes, quas in civitate, agros quos in
  campo civitatis habebat monasterium; ex curtibus
  (areis) cum paulo post vendidisset quasdam, ipse con-
  stitutionibus promulgatis monasterio eorum redditus
  vindicavit. Ipsas quoque monasterii possessiones ab
  Arnoldo abbate auctas esse ex chartis cognoscitur /
  a. 1197 enim d. Febr. 3. 200 marcis argenti villam
  Lugendorp et silvam Grunswedighe, alias Papenholt,
  a. 1201 ineunte 162 marcis argenti villam Chuseres-
  torp ab Adolfo III. Holsatiae comite comparavit ;
  comes insuper Cuculune villam „cum omni iure et
  omnibus attinentiis praeter tres mansos Novae eccle-
  siae consignatos, additis quatuor ponderibus siliginis
  in superiori molendino, uno last allec et modio bu-
  tiri in theloneo suo Lubeke u donavit monasterio a. 1210
  d. Dec. 4. Papas quoque Arnoldo abbate regnante „te-
  nellam Heinrici episcopi plantationem cc fovisse, testan-
  tur eorum chartae, suscepit enim Coelestinus III. «.1191

  4 ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM.

  d. Maii 23. rogatus ab Arnoldo monasterium „sub b.
  Petri et sua protectione u munivitque pluribus privilegiis;
  Innocentius III. ?nonasterii patrocinium a. 1207 susce-
  pit; idem a. 1208 inter monasterium et urbem, depis-
  cina quadam controversia orta, arbitros Swerinensem
  et Racesburgensem episcopos cum abbate Luneburgensi
  constituit. Arnoldus abbas ? quo anno vita excesserit,
  ignoratur ; illud tantum constat^nomen eius postremo
  inter testes diplomatis Alberti comitis Racesburgensis
  post a. 121 1, ante a. 1213 dati, nomen Gerardi abba-
  tis secundi primo in diplomate a. 1214 dato occurrere;
  videtur igitur a. 1213 vel 1214 ineunte obiisse.

  Arnoldum, quem ex custode capituli Lubicensis
  abbatem ynonasterii b. lohannis euangelistae factum
  esse supra conati sumus demonstrare, auctorem esse
  chronici — id quod saeculo XV putavisse librarios
  comprobant eorum in libris manuscriptis inscriptio-
  nes. atque nunc omnium ore fertur — certo testimo-
  nio destitutum quidem, sed fide dignissimum est. Ete-
  nim continetur in chronico aetatis, qua Arnoldus ab-
  bas vixit, historia, referuntur in eo de monasterii : cui
  praefuit, historia, quae potissimum erant relatu digna;
  abbatis. ubi eius mentionem iniicit, nomen ipsum cur
  tacuerit auctor^ ceterum in nominibus diligentissimus,
  non est. nisi ipse fuerit. Quae de canonicorum Lubi-
  censium ad Heinricum abbatem legatione narrantur,
  inter quos Arnoldus custos fuit, nisi ab co qui prae-
  sens interfuerit, referri non potuisse, nemo negabit.

  Provectioris iam aetatis fuisse Arnoldum^ cum
  Helmoldi continuandi opus aggrederetur, ipsa epistola
  ad Philippum Racesburgensem episcopum data com-
  probatur ; qui a. 1204 est electus: bullam Innocen-
  tii III. papae litem inter episcopum Livoniensem etChri-
  sti milites dirimentem cum nondum noverit, ante a.
  1210 chronicon eum perfecisse manifestum est.

  Arnoldus in universum iudicanti inter fide dignis-
  simos suae aetatis auctores referendus est: quamquam

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. 5

  nonnulla tradidit fide prorsus destituta, veluti duellum
  inter Drogonem et Helyam in obsidione urbis Anikke
  commissum et notissimam illam de Heinrico primo,
  rege avium, narrationem ad Heinrici IV. tempora re-
  latam de aemulo quodam imperii. Conferas etiam
  quod habet de Thoma episcopo Cantuariensi 1. I c. 14,
  sicut etiam miracula quaedam narravit et in aliis quo-
  que fabulosius exponit. Minor quoque fides eis ha-
  benda, quae de terris longius remotis, etiam de gestis
  imperatorum rettulit In his enim etnonpaucos errores
  etiam graviores commisit, sicut de Friderici rebus a.
  1176 gestis, de curia a. 1184 Moguntiae habita et res
  gestas brevius atque inaccuratius exposuit. Econtra
  alibi etiam in hisprae ceteris fides ei habenda est; cfr.
  h VII. c. 12; n. 4. Attamen summi momenti sunt, quae
  ab amicis et familiaribus comperta habuit de eis qui-
  bus interfuerunt et chronico inseruit. Videtur enim
  multa ex eis quae de Heinrico Leone retulit debere
  Heinrico episcopo Lubicensi^ cum praeesset monaste-
  rio S. Aegidii Brunswicensi y ducem in itineribus comi-
  tato, multa Conradum episcopum Lubicensem, postea
  Friderici imperatoris cancellarium ct episcopum Hil-
  densemensem, communicasse secum ipse profitetur.
  Tamen in iis quoque quae ad Heinrici Leonis suorum-
  que res pertinent atque in rebus septentrionalibus in
  quibusdam erravit, in aliis inaccuratius exposuit; con-
  fer de obsidione Haldesleben l. II. c. 11 5 de bello inter
  Danos et Slavos gesto l. III. c. 1. Expeditionibus in
  terram sanctam a Friderico I. et Heinrico VI. factis
  cum Adolfus comes Holsatiae, expeditioni Heinrici VI.
  cum 400 viri Lubicenses adfuerint, haud profecto de-
  fuerunt qui abbati res ibi gestas referrent aut diaria
  sua et notata oculis eius subiicerent. Ex iis praecipue
  quae de ipsius Adolfi comitis a. 1 1 96 gestis accura-
  tissime exponit, testibus oculatis eum usum esse ap-
  paret. Tamen in singulis, quae longius est enumerare y
  et inscitia et inaccuratius exponendo errores plurimos

  6 ARNOLDI CHROMCA SLAVORUM.

  eommisitf ex quibus quod de coronatione Saladini nu-
  gatur potissimum mirari debemus.

  Praeterea litteras quasdam chronico inseruit
  suae aetatis historiam et res gestas illustrantes, l. I.
  capituli Lubicensis ad Heinricum electum Lubicensem
  datas, l. IV. Clementis papae III. epistolam ad expe-
  ditionem in terram sanctam faciendam hortantem,
  /. }1. duas Balduini de rebus a crucesignatis Constan-
  tinopoli gestis a. 1203 et 1204, /. VII. duas Innocen-
  tii III. papae ad Ottonem IV. regem datas ; chartas,
  praeter monasterii sui fundatoriam, cuius ipsa verba
  chronico inseruit, novisse non videtur. Adiiciendae
  duae: altera Conradi cancellarii electi Hildensemensis
  ad Herbordum Hildensemensem praepositum .Mestatu
  Apuliae et de operibus vel artibus Virgilii u , plena fa-
  bulis et erroribUs; altera de statu Aegypti vel Babylo-
  niae et terrae sanctae, scripta a Burchardo, neque
  vero Gerardo, ut in Arnoldi libris manuscriptis per-
  peram scriptum est, vicedomno Argentinensi, a. 1175
  ad Salahadinum soldanum misso. Num praeterea
  etiam ex fontibus scriptis hauserit, suo iure dubitari
  potest, neque ipse alicuius scriptoris auctoritatem lau-
  dat. Tamen paucis locis similitudo aliqua intercedere
  videtur eius cum scriptoribus coaetaneis, prae ceteris
  cum Ann. Coloniensibus maximis, qui ab a. 1176 us-
  que ad a. 1218 ab eadem manu coaetanei auctoris
  scripti sunt (Mon. G. SS. T. XVII. p. 726J). Ex quibus-
  dam locis etiam chronico quodam Saxonum usus esse
  videtur, quum propius accedat ad chronicum rhythmi-
  cumBrunswicense etad chronicum dictumRepgowiense.
  Denique quod ad compositionem operis totius attinet,
  plerumque series rerum bene cohaeret aut digressiones
  ipsa re intelligi possunt. Quo magis mirandum est y
  seriem quibusdam locis plane violatam esse, sicut l. V.
  c. 18 /. VI. c. 4 ; ubi Absalonis archiepiscopi Lunden-
  sis et Ludolphi Magdeburgensis mortem refert, tem-
  poris seriem omittens.

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. 7

  Parti Guelforum magis quam Ghibellinorum
  auctorem, familiarissimum Heinrico episcopo Lubi-
  censi, a quo scholam Hildensemensem aut Brunswi-
  censem moderante videtur educatus esse, fuisse ad-
  dictum nemo mirabitur: attamen partium studio du~
  ctum eum historiam non scripsisse Heinrici VI. et Phi-
  lippi regum. historiam ubi perlustraveris, sponte in
  oculos incurrit: certe acerbius illud de rege adole-
  scente, servis suis clericum quendam, insolentius, ut
  videtur, agentem, vexandum tradente iudicium ^post
  Decium nichil tale auditum fuisse de regibus a a cle-
  rico, neque vero a Guelforum sectatore profectum est.
  Quin etiam ipsum Arnoldum maluisse placari princi-
  pes, quam factionibus distineri testatur summum eius
  gaudium de matrimonio inter Heinricum palatinum
  etAgnetem Conradipalatini de Rheno filiam contracto,
  quo pacem in Saxonia confirmatum iri confisus est.

  Arnoldi genus dicendi nostram editionem evol-
  venti minus etiam comprobabitur emendatum esse,
  quam hucusque videbatur ; plurima enim, ad optimos
  libros manuscriptos redeunti corrigenda era?it, quae
  suo more invitis libris editores mutaverant. Iam ne-
  gari non potest, in temporum quam vocant consecu-
  tione, in modis, in verborum genere saepissime eum
  errasse, seductum vernaculi sermonis legibus: quae
  singulatim hic enumerare longum est. Sermoni mo-
  nachorum vulgari, qualis est Arnoldo, plurimos Vul-
  gatae quae dicitur locos esse insertos nemo mirabi-
  tur, sed mirabitur fortasse, tantam fuisse in clerico
  poetarum Romanorum scientiam. Quorum, quos nos
  dedita opera potuimus indagare, loci hi sunt: quin-
  que Virgilii, scilicet l V, c. 28. /. V c. 29 et VI. c.6.
  /. ///. c. 19. /. VII. c. 18. /. /. praef. — sex Artis
  poeticae Horatianae, scilicet l. III. c. 6. /. V. c. 7.
  /. VII. c. 16. /. V. c. 13. /. VII. c. 8. Praef. — quin-
  que Ovidii, scilicet l. II. c. 14. /. ///. c. 13. /. VII.
  c. 12. /. IV. c. 2. /. //. c. 4. — unus Statii, scili-

  8 ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM.

  cet l. V. c. 10. — unus Fortunati, scilicet l. I. c. 10-
  — Quibus addendi sunt septem Virgilii, Ovidii, Lu-
  cani versus occurrentes in epistola Conradi cancella-
  rii l. V. c. 20.

  Hisce omnibus si addideris satis maynum ver-
  suum vel versus particularum numerum, quos adpoe-
  tam certum revocare non potuimus, et stropham Sap-
  phicam (l. V. c. 11) et versus ab ipso Arnoldo compo-
  sitos y inter homines saeculi XII et XIII litteratissimos
  eum referendum esse iudicabis. — Scriptorum veterum
  rationem in eo denique sibi assumpsit, quod saepius
  orationes etiam longiores quasi habitas refert y sicut et
  Helmoldus; cfr. I. V. c. 28. VII. c. 17.

  Arnoldi chronicon primis post mortem saeculis
  parum notum fuisse videtur. Albertum Stadensem,
  in vicinia degentem et eodem saeculo annales suos
  scribentem y ex eo non hausissc xerte mirandum; neque
  eum cognoverant Presbyter Bremensis, neque auctor
  chronici der Nordelbischen Sassen, ncque denique
  auctores chronicorum Lubicensium vernaculo sermone
  scriptorum. Ex quo apparere videtur manuscriptum
  originale diu in monasterio S. lohannis latuisse, quae
  opinio nosfra nimia raritate codicum antiquiorum
  membranaceorum valde confirmatur.

  Primus, ut videtur, qui opus suum narrationibus
  Arnoldi ampliavit, fuit auctor versionis Latinae
  chronici Repgawiensis , qui ex c. 1.2.8. /. /. non-
  nulla partim verbotenus desumpsit, quae videas apud
  Massmann p. 423.

  Dein fragmenta cuiusdam chronici epi-
  scopatus Br andenbur gensis , qua mentionemfa-
  ciunt peregrinationis Heinrici Leonis, ex Arnoldi l. I.
  c. 1. hausisse videntur, v. apud Riedel nov. cod.dipL
  Brandenburg. IV. 1. p. 273.

  Tum saeculo XIV qui historiam de Heinrico
  duce scripsit* compilavit quaedam verbotenus ex Ar-
  noldo. Cuius textum, cum eximio codice eum usum

  ARNOLDI CHROMCA SLAVORUM. 9

  esse patet, nonnullis locis notis criticis adnotandum
  censuimus.

  Plura ex eo, hic illic verbis parumper mutatis,
  descripsit Hermannus Kornerus , cuius chroni-
  con c. a. 1435 conscriptum est; quanquam ipsum Ar-
  noldi nomen videtur ignorasse. Qui cum bonae no-
  tae libro Arnoldi sit usus, copiosiore nostris usus esse
  putandus non est.

  Albertus de Crummendyk, quae de Hein-
  rico, Conrado II, Theoderico episcopis habet in chro-
  nico episcoporumLubicensium, debet quidem Arnoldo,
  sed nomen eius non commemoravit.

  Plurima ex chronico Arnoldi hausit Albertus
  Krantzius in Metropolu Wandalia, Saxonia.

  Laudavit chronicon Paulus Langius in chro-
  nico Citiensi a. 1189 et 1198.

  INCIPIT HISTORIA ABBATIS LUBICENSIS.

  PROLOGUS OPERIS SEQUENTIS.

  Domno et patri Philippo Racesburgensis ecclesie
  antistiti et universis ibidem fratribus Arnoldus, servo-
  rumDei ultimus, debitam inChristo reverentiam. Quia
  bone memorie Helmoldus sacerdos historias de sub-
  actione seu vocatione Sdavorum et gesta pontificum,
  quorum instantia ecclesie harum regionum invalue-
  runt, debito fine, ut voluit, non consummavit, Deo co-
  operante huic operi vel labori insistere decrevimus. ut
  tam pie devotionis cooperatores existentes vestris suf-
  fulti orationibus memoriam in benedictione sortiamur.
  Unde rogamus prudentiam vestram, ne tenuitatem in-
  genii nostri vel verborum rusticitatem attendatis, sed
  caritatis devotionem, que confundi non meretur, pia
  consideratione advertatis. llle etenim vir sagacis in-

  10 ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM.

  genii, potens in verbis. notior in positionibus 1 , fa-
  cundo sermone^ divitis vene 2 , seriem operis percucur-
  rit, nos autem de pingui Minerva 3 distillantes , velut
  iwpeditioris lingue et tardioris calatni, cepio operi
  reptando insistentes humiliter procedamus, quia nec
  voce nec calamis magistrum equiparamus*. Veritatem
  historie igitur sequentes, adulationem, que plerisque
  scriptorum comes est, omnino dampnamus* ut timo-
  rem et gratiam fallacem excludentes libere que nobis
  comperta sunt prosequamur.

  Quo igitur principante vel presidente harum bo-
  realium regionum sive ecclesiarum status invaluerit, ut
  in libro memorati sacerdotis Helmoldi contextum est y
  subsequenter adnectamus. Et quia usque ad tempora
  Heinrici ducis Saxonie atque Bavarie series^ decu-
  currit, ipsum in fronte ponamus; qui super omnes y
  qui ante ipsum fuerunt, duritiam Sclavicamperdomuit,
  et non solum ad tributa solvenda coegit,sed etiam erga
  veri Dei cultum, relictis superstitionibus idololatrie,
  humiliatis cervicibus promptissimos fecit. Pacem etia?n
  maximam in omni terra Sclavorum firmavit, et om-
  nes provincie aquilonares Wagirorum, Holzatorum,
  Polaborum, Obotritorum ocio et quieti vacabant, et
  prohibita sunt furta et latrocinia* terra marique, et
  fruebantur mutuis mercationibus et negotiationibus, et
  habitabat unusquisque sub vite etficu sua 7 , presidente
  in Racesburg reverendissimo patre Evermodo, in Lu-
  beke vero Conrado episcopo, viro illustri, in Zverin
  quoque Bernone, viro religioso, qui ecclesias novelle
  plantationis, quas Heinricus dux memoratus instituit,
  Domino incrementum dante, doctrina plantare et opere
  irrigare instantissime satagebant.

  LIBER PRIMUS.

  1. De peregrinatione Heinrici ducis. Confirmata

  1) sc. verborum, propositionibus. 2} Cf. Horatii Artis Poeticae

  y. 409. 3) Cicero de Amicitia c. 5. 4) Cf. Vergilii Eclog. V.

  v. 48 : Nec calamis so/um aequiparas, sed voce magisirum. 5) seriea
  sc. librorum Helmoldi. 6) Cf. Helm. I. I. c. 47. " 7) 1. Reg. 4,25.

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. LIB.I. 11

  igitur pace in terra Sclavorum, ut dictum est 1 , magis
  ac magis invalescebat potentia ducis super omnes
  inhabitantes terram, et sopita sunt bella civilia, me-
  diante maiestate imperatoria, que erant inter ipsum
  et principes orientales. Pribizlavus vero, frater Wer-
  tizlavi. ex inimico factus est duci amicissimus, sciens
  quod nil prevalerent adversus eum suscepta moli-
  mina, considerans etiam viri magnificentiam,et quo-
  cunque se vertebat in omnibus fortuna favente pre-
  valebat 2 . Dux itaque tanta potitus quiete tantisque
  fluctuationum emensis periculis, tanquam portum
  salutis commodum duxit, pro peccatis suis sanctum
  visere sepulcrum, ut adoraret Dominum in loco ubi
  steterunt pedes eius. Ordinatis igitur rebus suis, de
  profectione Ierosolimitana artius cogitare cepit, et
  terre sue tutelam Wichmanno archiepiscopo Magde-
  burgensi consignans nobiliores terre itineris sui so-
  cios fecit, Conradum videlicet episcopum Lubicen-
  sem, Heinricum abbatem de Bruneswich, Bertoldum
  abbatem de Lunenburg 3 , et memoratum Pribizlavum
  regulumObotritorum,etGuncelinumcomitemdeZve-
  rin, et Syfridum comitem de Blanckeneburg, et alios
  quam plures, tam de viris suis liberis, quam de mini-
  sterialibus 4 . Et non remansit quisquam maiorum,
  excepto Eckberto de Vulfelesbotele 5 , quem constituit
  dux super omnem familiam suam, maxime tamen
  deputatus est in ministerium domne ducisse Mech-
  tildis, religiosissime femine, cuius memoria et apud
  Deum nota est et apud homines, filie regis Anglo-
  rum. Que lineam generositatis, quam ex longa re-
  galium parentum prosapia traxit, piis operibus ex-
  tulit et caritatis insistens affectibus religionis decore
  venustavit. Erat enim summe pietatis, circa afflictos

  1) sc. ab Hebnoldo I. II. c. 7 sq. 2) i. e. et quod quocunque se

  verteret — praevaleret. 3) raonasterii S. Michaelis. 4) Historia
  de duce Heinrico addit: Eratque in comilatu ducis praefati ad duo
  milia hominum, v. Archiv T. Vf. p. 656. 5) Ecbertus de Wolfen-

  biittel, minislerialis, occurrit in multis diplomatis Heinrici Leonis.

  12 ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. LIB.I.

  mire compassionis, elemosinarum larga erogatrix et
  orationibus dedita missarum, quas piurimas decan-
  tari fecit, devotissima frequentatrix. Fidem quoque
  coniugii illibatam custodiens, thorum conservabat
  immaculatum. Manebat autem in Bruneswich omni
  tempore quo dux peregrinatus est, quia tunc pre-
  gnans erat, ediditque filiam nomine Rikenzam dictam.
  Filios etiam ex eo post reditum suscepit Heinricum,
  Luderum, Ottonem, Willehelmum *, quos sicut de
  sancto Tobia legitur, ab infantiaDeum timeredocuit 2 .
  Ministrabant ei Heinricus de Luneburg 3 et Eckbertus
  memoratus, eo quod ipse fidelis et inclitus haberetur
  in omni domo ducis. Sed res cesserunt aliter de eo.
  Ipse enim dedit macuiam in gloriam suam et notam
  perfidie incurrit. Unde graviter mulctatus est 4 . Sed
  ista nunc omittamus, quia ad alia tendimus.

  1172. 2. De eodem. Dux autem cum magna gloria

  Ian. profectus est de Bruneswich post octavam epiphanie

  et venit cum omni comitatu suo Ratisbonam, ibique

  Febr. so ii em pniter egit diem purificationis 5 cum optima-

  "tibus terre. Q uorum etiam nobiliores peregrinationi

  sue sociavit, marchionem videlicet Frithericum de

  Sudbach et marchionem de Stire 6 . Et ita processit

  in regnum Orientale 7 ad vitricum suum, nobilem

  1) Willehelmus natus e&t a. 1184 c. lun. 11. Winloniae, v. Radulfum
  de Diceto. 2) Tobias 1, 10. 3) Heinricus de Luneburg inter

  ministeriales ducis Heinriri nominalur in eius charta de 1162, Mek-
  lenb. U. B. I. n. 74. Erat advocatus de Luneburg, ibid. n. 90, et
  fortasse progr-atus ex inclyta familia Grote. 4) Cf. Ann. Sleder-

  burg. a. 1188. 1191. 5) sc. a. 1172. Febr. 22. V. chartam h. a. in
  Origin. Guelf. T. III. p. 515, Annal. Slad. 6) Marchiones nec de
  Sulzbach nec de Sudbach unquam exstiterunt; marchio de Stirc vero
  Ottocarus V. obierat ullima die a. 1164, Ottocarus VI. igitur filius
  eius in anno praecedenti natus septem tantum annos hoc tempore egit;
  v. Ann. Adraunt. T. IX; Gebhardi Geschichle der erblichen Stande
  in Deulschland T. III. p. 332.333. Fridericum potius et Oltonem pa-
  lalinos de Wittelsbach intelligendos csse recte disseruit Cohn in
  Gott. gel. Anz. 1866, p. 609. Fridericus palatinus hoc tempore per-
  gens iterum ad visitandum Domini sepulcrum, tradidit bona quaedam
  ecclesiae Ratisbonensi. V. Mon. Boic. X. p. 239. 7) regnum Orien-
  tale= Ocsterreich, quam terram infra Orientalem vel- Austriam appellat.

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. LIB.I. 13

  ducem Heinricum 1 , qui totus festinus occurrit ei inll72.
  castro Nuenburg 2 cum maximo cleri plebisque tri-
  pudio, ubi mater eius domnaGertrudis memorabilem
  sortita estsepulturam 3 . Inde honorifice deduxit eum
  in civitatem metropolitanam Wene, ubi comparatis
  navibus, frumento et vino ceterisque necessariis co-
  piose onustatis, dux cum suis navale iter per divexa
  Danubii arripuit; servi tamen cum equis via terre-
  stri perrexerunt, vespertino tempore semper venien-
  tes ad locum determinatum, ubi naves applicuissent.
  Nec pretereundum, quod domnus Wormaciensis 4
  huic itineri se sociavit, non peregrinationis gratia,
  sed legatione functus imperatoris ad regem Greco-
  rum Manoe pro filia ipsius filio suo matrimonio
  socianda. Verius 5 tamen ob commodum ducis factum
  creditur, ut tam familiari legatione accepta benigne
  ducem rex Grecorum susciperet etbenignius per ter-
  ram suam ducatum 6 ei preberet. Dux etiam Orien-
  talis vel Austrie instaurata classe prosecutus est du-
  cem Saxonie, ducatum ei prebens et hospitalitatis
  necessaria habundantissime amministrans. Cum
  magna igitur commoditate ad civitatem que Mesen-
  burg dicitur 7 pervenerunt, que sita est in confinio
  Ungarie, ubi legatus regis Ungarorum, Florentius
  dictus, paratus fuit ad excipiendum ducem Saxonie
  una cum duce Orientali vel Austrie, cuius sororem
  rex 8 habebat; et ita procedentes cum summa tran-
  quillitate applicuerunt ad urbem quandam, que natu-
  raliter est munitissima. Nam ex uno latere cingitur
  Danubio, ex alio alveo profundissimo qui Grane di-

  1) t. Helra. 1. I. c. 56 sq. 2) Kloster Neuburg. 3) GertrudJs,

  + 1143, d. 18. Aprilis inscripta est necrologio Neuburgensi; sepulchri
  eius neque Neuburgi neque Konigslulteri, quem locum sepulturae
  Ann. Col. max. dicunt, vestigia apparent. 4) Conradus II. episco-
  pus. 5) i. e. reclius. 6) i. e. salvum conduclum. 7) Mosony

  seu Wieselburg, haud procul a confluvio Danubii et Leithae sita. Conf.
  Wilh. Tyrii 1. I. c. 29; Weissenburg Chron. Ursperg., Otton. Frising.
  de rebus geslis Frider. 1. I. c. 32 porta Mesia. 8) Stephanus, qui

  Agnelem, Heinrici ducis sororem , duxerat.

  14 ARNOLDI CHROMCA SLAVORUM. LIB.I.

  – citur. a quo urbs et civitas. que in altera ripa sita
  est. nomen accepit. Gravis autem mestitia duces
  Mart -illic perculit. Nam ipsa nocte rex veneno interiit.
  'appotiatus 1 ut dicunt a fratre suo 2 . quem de terra
  eiecerat. Undegravi afflictione constricti ignorabant
  quid agerent. Dux enim Saxonie graviter curn suis
  angebatur. quod in peregrinatione constirutus tuto
  ulterius progredi non posset. quia morte regis quasi
  prefoeatus ducem vie habere non poterat. >"ec minus
  alter 3 affligebatur de tam subito regis interitu. eo
  quod intestatus obiisset et sororem suam viduam.
  pregnantem tamen. quasi exsortem regni sine herede
  reliquisset. Consilio autem habito. missi sunt ad
  archiepiscopum. qui tunc in civitate constitutus erat.
  regii funeris exequiis occupatus. Conradus episcopus.
  Heinricus abbas. Bertoldus abbas. quatenus ipsius
  ordinatione dux Saxonie ducem itineris habere po-
  tuisset. Qui benivolum se huic negocio exhibuit. et
  . nvocatis principibus tandem ordinatum est. ut Flo-
  rentius supra memoratus cum duce procederet via
  qua ceperat.

  3. Itetn. Dirnissi igitur dux et sui prospere na-
  visabant per aliquot dies. et inciderunt quoddam peri-
  culum. quod vulgariter 4 skere dicitur. quia ibi sco-
  puli immanissimi ad instar rnontium prominentes.
  quorum uni castellum impositurn est 5 . interceptis
  aquis meandi facultate subtracta. difficiilimum illic
  navicrantibus transitum fecerunt: aque enim in ar-
  ctum collecte primo quidem consurgentes intume-
  scunt et postea magno fragore quaque in preceps
  cadunt. Omnes tarnen naves nutu Dei illic illese
  transierunt. sed solus dux ibidem naufragium per-

  1 i. e. Teneoo exitinclu;. Obiit Stephanas die Mart. 4. 2 Bela.

  3 Heinricus dux Austnae. 4 Voi DsitaUssima ad sigDificandam

  scopalosam Scaniae ripam. 5 Ut videtur castellum, olim diclum

  Kampses . in promontorio Greben . uno milliari disUos a civilate Po—
  recz. Confer de toto hoc itioere quae eruditissime disseruit Anonr-
  mus in "Wiener Iahrbucher der Lileratur T. 42. 1828. p. 32.

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. LIB.I. 15

  tulit. Quod videntes hi qui in castello erant, navi- 1172 –
  cula arrepta, eum ad terram traxerunt. Guncelinus
  autem et Iordanis dapifer 1 cum aliis natando evase-
  runt. Restaurata igitur nave pervenerunt Brandiz 2 ,
  urbem regis Grecorum, ubi deficientibus aquis naves
  in sicco steterunt. Ibi enim Danubius subterraneo
  meatu absorptus in amnem parvissimum derivatur
  et post longa terrarum spacia, turgentibus fluctibus
  ebulliens, in Sowam protrahitur. Relictis igitur na-
  vibus terrestrem viam ingressi intraverunt nemus
  illud maximum et notissimum, quod Bulgerewalt di-
  citur 3 , ubi multum laboraverunt tam ipsi quam equi
  eorum in profunditate palustri, et destructi sunt equi
  eorum, plurimum trahentes in plaustris et carrucis
  copiam victualium. Cumque creberrime plaustra con-
  tererentur, et omnes nimio labore deficerent in re-
  ficiendis etsublevandiscurribus etprocessumnulhim
  haberent, eo quod dictum fuisset, ut una carruca
  confracta omnes subsisterent, donec ea refecta om-
  nes pariter procederent, animadvertens dux. quod
  ob tedium tanti laboris nimiam facerent moram pro-
  grediendi, precepit ut relictis plaustris victualia iu-
  mentis imponerent et sic abirent. Videres igitur im-
  mensos acervos farine purissime proiectos, vasa vi-
  naria plurima et maxima vino plena relicta, carnium,
  piscium multitudinem ibi neglectam et quicquid deli-
  ciarum accuratius sibi quisque preparaverat diversis
  condimentis.

  Procedentes igitur appropiabant urbi que Ra-
  venelle dicitur 4 , que in medio nemoris sita est, cuius

  1) lordanis, dapifer ducis, fraler lusarii de Blaokcuburg, occurrit in
  charlis ducis Heinrici de annis 1158 — 1191. 2) Branitschowa, Bra-
  nitzevo urbs, ad Danubium non longe ab ostio Mocavac orienteni
  versus sita; v. Wiener Iahrb. 1. 1. p. 30 sq. 3) Dendra sive silva

  Bulgarorum diclum est territorium inter Belgrad el Nissa , in quo et
  Brandiz sita fuit. 4) Castrum olim situm erat prope monasterium,
  quod Ravaniza dicitur, ubi fluvius Ravana sive Ravaniza Moravam
  influit, a Turcis hodie Tjupriji vocattit v. Wien. Iahrb. 1.1. p. 37sq.

  16 ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. LIB.I.

  H72.habitatores Servi dicuntur, filii Belial, sine iugo Dei,
  illecebris carnis et gule dediti et secundum nomen
  suum immundiciis omnibus servientes et iuxta loco-
  rum qualitatem bellualiter vivendo, bestiis etiam
  agrestiores. Subiecti tamen noscuntur regi Greco-
  rum, cuius legatus ducem preveniens, qui tunc cum
  ipso erat, precepit ut ducem in castro honorifice sus-
  ciperent et, ut deceret regis magnificentiam, in om-
  nibus ei honestissime subservirent. Qui eius monita
  sive precepta contempnentes dimiserunt eum va-
  cuum ac sine honore abiecerunt. Qui reversus ad
  ducem nunciavit ei quod audierat. Et venit dux cum
  suis prope urbem et ibi castra metatus est. Et ite-
  rum misso nuntio mandat se pacifice venire, rogans
  ut conductorem ab eis accipiat, et sic in pace disce-
  dat. Cumque hoc sepius attentatum fuisset et nichil
  profecissent, dux ait ad suos: Iustum quidem est, ut
  in peregrinatione positi cum omni pace et mansuetu-
  dine incedamus, et ideo cum signis bellicis ad urbem
  regis, ad quem tendimus, procedere non debuimus:
  sed quia isti filii Belial que pacis sunt non sectantes
  bellum fiobis intentare videntur, levate signa et pro-
  cedamus! Deus patrum nostrorum nobiscum sit^pro
  cuius nomine peregrinamur et eius precepta secuti do-
  mos et fratres, uxores et filios et agros reliquimus.
  Hic viribus utendum est. Pugnemus fortiter ! Quicquid
  ipsi placuerit fiat, quia sive vivimus, sive morimur,
  Domini sumus 1 . His dictis levantes signa profecti
  preterierunt urbem, nec longe castra metati sunt in
  valle longissima super rivum perlucidum, habentes
  a dextris montana, a sinistris vero rubum 2 pinarum
  densissimum. Hoc igitur muniti presidio accenderunt
  ignes maxirnos, et ordinatis excubiis per castra cu-
  ram corporis habuerunt et dormitum est. Cum ecce
  media nocte Servi in unum ex omni nemore conglo-
  bati fecerunt quatuor turmas et per vices in quatuor

  1) Roman. c. 14. v. 8. 2) i. e. rubelum.

  ARNOLDI CHRONICA SLAVORUM. LIB. I. 17

  partibus uluiantes invalescebant maximis vocifera- 1172.
  tionibus, sperantes sic terreri exercitum ducis, ut
  fugientes bona sua proicerent, et illic predam rape-
  rent. Dux autem consurgens cum suis ad arma con-
  volabat, et circuibat Heinricus marscalcus cogens
  miiites omnes ad vexilium ducis convenire. Servi 1
  etiam ex una parte sub custodia equos servabant,
  quibus preceptum erat, ut si priores insultum ho-
  stium excepissent, sine mora militibus nunciarent,
  ut presidio eis fierent. Fuit autem numerus virorum
  educentiumgladiummille ducenti. Cumque utdictum
  est milites omnes ad ducem venirent, ascenderunt
  etiam ad eum Conradus episcopus et abbates Hein-
  ricus et Bertoldus et sedebant iuxta ducem. Duce
  autem sedente in armis, accensus est rogus ingens,
  et stabat ante eum Guncelinus comes et quique ro-
  bustiores , mutuis se exhortationibus confortantes,
  et subito prodiit sagitta et cecidit prope eos. Unde
  exterriti celerius arma corripiunt. Subito autem ve-
  nit qui diceret, castra domni Wormaciensis ab hosti-
  bus occupata et militem unum mortuum, sagitta per-
  cussum, et servos duos, quorum alter usque ad me-
  dium diem supervixit et mortuus est. Teia enim ha-
  bent toxicata, et quicquid vulneraverint mortem eva-
  dere non potest. Audito igitur tam tristi nuntio,
  subito missi sunt ad castra episcopi viginti milites
  loricati, qui venientes hostes fortiter cedendo pre-
  mebant, et unus baiista feriens nutu Dei e regione
  percussit ducem illorum et transfodit eum. IIlo ca-
  dente alii fugam inierunt, et non adiecerunt 2 ulterius
  impetere castra ducis.

  Facto autem mane, orta est nebula densissima;
  et precepit dux ne castra moverent, donec deficeret
  nebuia. Cum vero sol incaluisset, profecti sunt et
  viderunt eminus hostes tota die insidiantes, si ali-

  1) i. e. farauli, armigeri, German. Knappen. 2) V. notam ad Helm.
  L I. c. 30.

  2

  18 ARNOLDI CHROINICA SLAVORUM. LIB. I.

  1172. quem ex eis rapere potuissent, et sic illesi transito
  nemore tenuerunt civitatem Niceam 1 . Ubiduxhono-
  rifice susceptus est, et lautissime ministratum est ei
  et omnibus suis de impensa regia. Inde deductus est
  Andernopolim 2 , deinde Vinopolim 3 , et ita profecti in
  parasceue venerunt prope Constantinopolim. lbique
  celebrantes dominicam passionem et sabbatum

  A P r -sanctum, mane in die resurrectionis, peractis sol-
  ' lempniter mysteriis et prandio facto, ascenderunt
  curiam regis. Premiserat autem dux munera multa
  et optima iuxta morem terre nostre, equos pulcerri-
  mos sellatos et vestitos, loricas, gladios, vestes de
  scarlacco et vestes lineas tenuissimas.

  4. Quomodo rex ducem in suo suscepisset. Rex
  igitur indutus ornatu regio cum summis pontificibus
  et principibus et optimatibus prestolabatur adventum
  ducis. Erat autem in eodem loco curia venationis
  latissima et planissima, murataj et ad ostentandam
  gloriam divitiarum suarum preceperat rex principi-
  bus et optimatibus suis, ut omnes huic sollempnitati
  interessent. Videres igitur illic tentoria innumera
  erecta, bissina, purpurea, cum capitibus aureis, et
  pro uniuscuiusque magnificentia vario decore ornata.
  Veniens igitur dux gloriose susceptus est, et quia
  processionis sollempnitas instabat, procedebat rex
  cum duce. Erat autem strata semita quedam tota
  purpurea et desuper tecta aurifrigiis 4 et ornata au-
  reis lampadibus et coronis. Hanc incedebat statio
  clericorum etpontificum,prosequenterege cum duce
  et militibus tantum peregrinis. Et ita procedebant
  ad tentorium aureum, quod totum incanduit gemmis

  1) Nissam, quondam Naissos dictam. 2) Adrianopolis, quam 1. IV.
  c. 10. Aodropolim nominal. 3) Vioopolis hic non, sicul infra I. IV.
  c. 9. aperle intclligendum est, Philippopolis esse polest, sed pro op-
  pido quodam synonymo inter Adrianopolim et Conslanlinopolim sito
  habenda esse videtur, nisi confudil nosler cum Chariopoli aut omnino
  erravil, 4) Aurifrigia sunl slragula serica, Phrjgio opere facta et

  auro inlertexta. Bangert.

  Whole text on Latin: http://www.archive.org/download/http://www.archive.org/details/arnoldichronicas00arnouoft

  Interactive scanned book: http://www.archive.org/stream/arnoldichronicas00arnouoft#page/n3/mode/2up

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
 • Tujev
 • Nexius
 • kony97
 • Glockamole
 • Lucifer Morningstar
 • Fia