• This topic has 12 voices and 64 replies.
Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 65 total)
 • Author
  Posts
 • #343539

  Anonymous

  [size=18pt]Morava – Mähren – Moravia[/size]

  image

  Moravian tradicional flag

  image

  Czech – Moravians borders

  [img width=666 height=700]http://dalsimoravak.bloguje.cz//img/budouci.hranice.gif” />

  image

  Next will coming soon

  #386893

  Anonymous
  Quote:
  image

  I cant believe what i see. I see you are one Moravak imperialist. You steal Silesia! ;D

  [img width=700 height=397]http://www.eoearth.org/files/193501_193600/193574/800px-czech-rep.—bohemia–moravia-and-silesia-iii–en-.png” />

  #386894

  Anonymous

  Pure Moravian

  Stěžovale se jednó strome v lese na sluničko, totiž dobe, borovice, hive, volše a plane třešně, a řekle v zlosti: „Te svítíš na města, dědine a pola, i na lóke a vinohrade; i hiné věce na zemi radojó se z tvéch tepléch paprškó; jenom lese necháváš v smotné tmě.“ E řeklo na to sloničko stromům, dobům, borovicám, hivám, volším a planým třešňám: „Podivéte se a déte pozor vokolo sebe, že ve same ste hlavní a névěčí příčinó toho všeho, co mně henčke za vino dáváte, a nikdo hiné; nebo ve same svéma klostéma vodenkama, šerokéma halozama a hostém listem překážíte, že moje paprške nemožó jasně k vám prosvítět.“ Rovně tak dělajó mnozí lidi. E voni bele a só névic same svymo ščestí na překážko; nescou se hale k tomu přeznat, a vinijó z toho radči původce všeho dobrýho, a reptajó proti stvořiteli svymo a proti módrýmu řídění božímo.

  Pure Czech (Best Czech speakers are ppl from Moravia, Czech have bad gramatiks)

  Stěžovaly si jednou stromy v lese na sluníčko, totiž duby, borovice, jívy, olše a plané třešně, a řekly v zlosti: „Ty svítíš na města, dědiny a pole, i na louky a vinohrady; i jiné věci na zemi radují se z tvých teplých paprsků; jenom lesy necháváš v smutné tmě.“ I řeklo na to sluníčko stromům, dubům, borovicím, jívám, olším a planým třešním: „Podívejte se a dejte pozor okolo sebe, že vy sami jste hlavní a největší příčinou toho všeho, co mně nyní za vinu dáváte, a nikdo jiný; neboť vy sami svými tlustými oddenky, širokými větvemi a hustým listím překážíte, že moje paprsky nemůžou k vám jasně prosvítit.“ Stejně tak dělají mnozí lidé. I oni byli a jsou nejvíc sami svému štěstí na překážku; nechtějí se ale k tomu přiznat a viní z toho raději původce všeho dobrého a reptají proti stvořiteli svému a proti moudrému řízení božímu.

  #386895

  Anonymous
  Quote:
  ..

  When Kaiser lost a Silesian (Prussian), parts of Silesia was added to Moravia… In last Kaiser laws…Moravian Silesia is part of Moravia.

  #386896

  Anonymous

  So are Moravians considered Czechs, or are only Bohemians Czechs? Since I heard from some people, that Moravians are not Czechs.

  #386897

  Anonymous
  Quote:
  When Kaiser lost a Silesian (Prussian), parts of Silesia was added to Moravia… In last Kaiser laws…Moravian Silesia is part of Moravia.

  Nein mein freund du bist totaly worng. Naturlich Morava a Šlunsk = different lands. Aus diese stran. You can sehen;

  http://www.donaumonarchie.com/

  Markgrafschaft Mähren;

  image

  Herzogtum Schlesien;

  image

  #386898

  Anonymous

  Yeah different, other ppl, other dialect, other lifestyl, …

  I mean and form me this is Moravian Silesia. When Morava found suveren state…Silesia will be Independent land in new Moravian State….

  Quote:
  So are Moravians considered Czechs, or are only Bohemians Czechs? Since I heard from some people, that Moravians are not Czechs.

  We speak pure Czech + dialect (in oficial we use clear czech, when we speak with friends use Moravian), Bohemians badly used official language.
  We have honor too family,..In Moravia village is half people your family, in czech not. We have honor in tradicion and ancestors.
  For me Morava is friendly…

  But other land, other way. (Jiný kraj, jiný mrav)

  For Moravian is better independence, but taxes going to Prague (Moravians corp have domicile in Prague)…

  We have Agro, Industrial, Coal, oil, gas, factories,..but taxes going out… :-/ When will obtain independence…we will new Swiss
  In old Yugoslavia is Slovene too, Slovene have great potential…

  #386899

  Anonymous
  Quote:
  Yeah different, other ppl, other dialect, other lifestyl, …

  I mean and form me this is Moravian Silesia. When Morava found suveren state…Silesia will be Independent land in new Moravian State….

  We speak pure Czech + dialect (in oficial we use clear czech, when we speak with friends use Moravian), Bohemians badly used official language.
  We have honor too family,..In Moravia village is half people your family, in czech not. We have honor in tradicion and ancestors.
  For me Morava is friendly…

  But other land, other way. (Jiný kraj, jiný mrav)

  For Moravian is better independence, but taxes going to Prague (Moravians corp have domicile in Prague)…

  We have Agro, Industrial, Coal, oil, gas, factories,..but taxes going out… :-/ When will obtain independence…we will new Swiss
  In old Yugoslavia is Slovene too, Slovene have great potential…

  So you are both Czechs, but you personally would find it better if Bohemians and Moravians would form two separate states?

  Or in my bad Czech: Takže jste oba Češi, ale osobně bylo by to lépe, pokud by Bohémové a Moravané tvoří dva samostatné státy?

  #386900

  Anonymous
  Quote:
  So you are both Czechs, but you personally would find it better if Bohemians and Moravians would form two separate states?

  In language we are Czechs…

  In nationality not.. this nation is different.

  Yes, two states is better… Or best is Morava in federation… Bohemia+Moravia+Slovakia+Austria+Slovene+etc…

  I dont mean destroy europe unity is very bad. In Unity is strong,…When EU will reform too fair union..New Morava is good….Today is best Bundesland Bohemia+Morava..

  #386901

  Anonymous

  Moravská hymna – Jsem Moravan (Ó Moravo)

  1.
  Jsem Moravan — toť chlouba má,
  kdo, rcete, otčinu mou zná?
  Kdo zná ten požehnaný kraj,
  ten utěšený zemský ráj?
  Ó Moravo — ty vlasti má,
  tys země moje přemilá!
  2.
  Zde Rostislav, zde Svatopluk
  mé drahé mluvy střehli zvuk.
  Zde posvátný konával děj
  na Velehradě Metoděj.
  Ó Moravo, ó vlasti má,
  tys dávnou slávou věnčená!
  3.
  Zde Olomúc, kde Jaroslav
  byl potřel Tatar vrahóv dav;
  zde Moravan vždy k boji stál,
  když ve zbraň volal jeho král!
  Ó Moravo, ó vlasti má,
  tys krví otců svěcená!
  4.
  Zde každý kraj má nový div —
  zde dobrodušný lid je živ.
  Ten miluje svou Moravu
  a dbá o její oslavu.
  Jsem Moravan, k tomu se znám
  a za vlast statek, život dám!

  #386902

  Anonymous
  Quote:
  I mean and form me this is Moravian Silesia. When Morava found suveren state…Silesia will be Independent land in new Moravian State…

  we will new Swiss

  Quote:
  Or best is Morava in federation… Bohemia+Moravia+Slovakia+Austria+Slovene+etc…

  Today is best Bundesland Bohemia+Morava..

  Morava in Slovenija will make this;

  image

  Hodon we will make Čehi our colony. We will use Čeh slave labour and tax them. Every Čeh must produce 3 beer for each Moravak & Slovene. We will be new Swiss then. Silesia can be under Morava no problems and Korutany will be under Slovenia! ;D ;D ;D

  #386903

  Anonymous
  Quote:

  Komentar na Youtubu. Hahahaha;

  A Bohemia je gay. Ty taky, ahoj!

  P.M.A.

  moravskaarmada v odgovor na tatarqa (Pokaži komentar) pred 4 mes.

  #386904

  Anonymous
  Quote:
  Hodon we will make Čehi our colony. We will use Čeh slave labour and tax them. Every Čeh must produce 3 beer for each Moravak & Slovene. We will be new Swiss then. Silesia can be under Morava no problems and Korutany will be under Slovenia! ;D ;D ;D

  And we will sell them gorenje for thenfold it's price! Like in times of old Yugo  ;D Slovene imperialism FTW!

  #386905

  Anonymous
  Quote:
  And we will sell them gorenje for thenfold it's price! Like in times of old Yugo  ;D Slovene imperialism FTW!

  Yeah and we send our profits back so that they can buy Gorenje again. ;D

  #386906

  Anonymous
  Quote:
  And we will sell them gorenje for thenfold it's price! Like in times of old Yugo  ;D Slovene imperialism FTW!

  All for the greater goal :)

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 65 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
 • 'las
 • БЕЗНОГNМ
 • Lyutenitsa
 • Kratos
 • Родни Никотин ☭
 • Yung Slav