• This topic has 3 voices and 2 replies.
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #344988

  Anonymous

  So, during posting into another topic I've came across my old idea of experimenting with Polish ortography. My goal was to create Latin ortography which would be very close to the original one (i.e. it would carry the same phonetical, grammatical and morphological information as the original text) and which would be more understandable for non-Poles. Can you tell me, people of Slavorum who speak at least one Slavic language, how well do you understand standard written Polish and how well do you understand this text? (both my experiment and original text are here)

  My experiment:
  Kiedy bylam malǫ dzievčynkǫ, čęsto chorovalam. Musialam ležeć v lóžku, a vysoka gorǫčka i bóľ glovy nie pozvalaly mi ani čytać ksiǫžek, ani bavić się ľaľkami. Nie mialam sily rozmaviać navet z moim pľušovym psem, który viernie choroval obok mnie. Dlugie godziny vlokly się niemilosiernie, tykanie zegara trochę mnie usypialo, a trochę denervovalo. Čekalam až rodzice wrócǫ z pracy, a siostra ze školy. Zavše vtedy dužo mi opoviadali, odpędzali nudǫ, a přede všystkim spraviali, že zapomnialam o svojej chorobie. Pevnego razu tata zaproponoval, že z racji zbližajǫcego się dnia Všystkich Śviętych, poprosi księdza probošča o přyniesienie do mnie Pana Jezusa. Byla juž po Piervšej Komunii śviętej i bardzo mnie ten pomysl uciešyl. Mama přygotovala na tę niezvyklǫ vizytę pokój: zaviesila čyste firanki, poukladala na pólce moje zabavki, a na stoľičku přy lóžku položyla vykrochmalonǫ servetkę. Pismo Święte, mój uľubiony křyžyk i świece. Siostra upiękšyla ješče stoliček bukiecikiem kolorovych kviatkóv i pomogla mi přebrać się v čystǫ pižamkę. Bylam gotova na Očekivanǫ Vizytę. V nocy dlugo nie moglam zasnǫć. Čolo miala rozapaľone i bardzo boľala mnie glova. Na domiar všystkiego coś v tej oboľalej glovie začęlo się dziać. Najpierv naplynęly do niej gęste, čarne jak smola myśli i odezval się niepřyjemny glos:

  Original text:Kiedy byłam małą dziewczynką często chorowałam. Musiałam leżeć w łóżku, a wysoka gorączka i ból głowy nie pozwalały mi ani czytać książek, ani bawić się lalkami. Nie miałam siły rozmawiać nawet z moim pluszowym psem, który wiernie chorował obok mnie. Długie godziny wlokły się niemiłosiernie, tykanie zegara trochę mnie usypiało, a trochę denerwowało. Czekałam aż rodzice wrócą z pracy, a siostra ze szkoły. Zawsze wtedy dużo mi opowiadali, odpędzali nudą, a przede wszystkim sprawiali, że zapominałam o swojej chorobie. Pewnego razu tata zaproponował, że z racji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych, poprosi księdza proboszcza o przyniesienie do mnie Pana Jezusa. Byłam już po Pierwszej Komunii świętej i bardzo mnie ten pomysł ucieszył. Mama przygotowała na tę niezwykłą wizytę pokój: zawiesiła czyste firanki, poukładała na półce moje zabawki, a na stoliczku przy łóżku położyła wykrochmaloną serwetkę, Pismo Święte, mój ulubiony krzyżyk i świecę. Siostra upiększyła jeszcze stoliczek bukiecikiem kolorowych kwiatków i pomogła mi przebrać się w czystą piżamkę. Byłam gotowa na Oczekiwaną Wizytę. W nocy długo nie mogłam zasnąć. Czoło miałam rozpalone i bardzo bolała mnie głowa. Na domiar wszystkiego coś w tej obolałej głowie zaczęło się dziać. Najpierw napłynęły do niej gęste, czarne jak smoła myśli i odezwał się nieprzyjemny glos:

  #409233

  Anonymous

  And for our Konstantinovica brothers similar task:

  Кеды былам малѫ́ девчынкѫ́ чѫсто хоровалам. Мусѣ̈лам лежеть в лóжку, а высока горѫ́чка и бóль гловы не позвальалы ми ани чытать кся́жек, ани бавить ся льальками. Не мѣ̈лам силы розмавѣ̈ть навэт з моим пльушовым псэм, ктóры вѣрне хоровал обок мне. Длуге годины влёклы ся немилосерне, тыкане зэгара трохѫ мне усыпѣ̈ло, а трохѫ дэнэрвовало. Чекалам аж родицэ врóцѫ́ з працы, а сёстра зэ школы. Завше втэды дужо ми оповѣ̈дали, одпѫѕали нудѫ, а предэ вшыстъким справѣ̈ли, же запоминалам о своей хоробе.

  I'm too lazy to transliterate the whole text, so only a sample.

  #409234

  Anonymous

  It's easier to read in cyrillic and I understand more in the Konstantinovica version.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Slavorum

4 User(s) Online Join Server
 • 'las
 • Fia
 • kony97
 • Tujev