• This topic has 4 voices and 8 replies.
Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • #344733

  Anonymous

  I heard that long time ago polish women had also endings "-owa" (Szczyrek – Szczyrkowa). I guess this was long time ago, maybe in the age of polish partition?

  Today we have only "-ska", for example Kalinowski – Kalinowska.

  Does anyone have further information? I'd like to know at least since when it changed.

  If I was a nationalist dictator, I would change it back. :) I like this, you know. So slavic.  ;D

  #404007

  Anonymous
  Quote:
  I heard that long time ago polish women had also endings "-owa" (Szczyrek – Szczyrkowa). I guess this was long time ago, maybe in the age of polish partition?

  Today we have only "-ska", for example Kalinowski – Kalinowska.

  Does anyone have further information? I'd like to know at least since when it changed.

  If I was a nationalist dictator, I would change it back. :) I like this, you know. So slavic.  ;D

  It is still alive, but majority of people don't use it. The second ending of this type is "-ówna", which denoted daughter of, and is now completely dead. It changed in the first half of 20th century.

  #404008

  Anonymous
  Quote:
  It is still alive, but majority of people don't use it. The second ending of this type is "-ówna", which denoted daughter of, and is now completely dead. It changed in the first half of 20th century.

  So in the 19th century and at the beginning of the 20th century "-owa" and "-ówna" were official? Why did it change and who is responsible? Leftist youth organisations? Socialist "avantgarde"?

  And if yes, both "-owa" and "-ówna" were official at the same time?

  #404009

  Anonymous

  But ski and ska are also Slavic. :D

  #404010

  Anonymous
  Quote:
  But ski and ska are also Slavic. :D

  Yes, they are. They may remain. :) But other names have no slavic ending. For example just Jaros and not Jarosowa.  :-[

  #404011

  Anonymous
  Quote:
  So in the 19th century and at the beginning of the 20th century "-owa" and "-ówna" were official? Why did it change and who is responsible? Leftist youth organisations? Socialist "avantgarde"?

  Probably growing emancipation of women. The suffices can be understood as "belonging to", that's probably why they were often dropped.

  And if yes, both "-owa" and "-ówna" were official at the same time?

  I don't know if they were official, they were just widespread, at least within the nobility and bourgeoisie.

  #404012

  Anonymous
  Quote:
  I heard that long time ago polish women had also endings "-owa" (Szczyrek – Szczyrkowa). I guess this was long time ago, maybe in the age of polish partition?

  Today we have only "-ska", for example Kalinowski – Kalinowska.

  Does anyone have further information? I'd like to know at least since when it changed.

  If I was a nationalist dictator, I would change it back. :) I like this, you know. So slavic.  ;D

  They are still in use :) but they are consider old fashioned. And not to every surname you can ad '-owa' and '-ówna'. Just like in your example – "Kalinowski". You just can't create creatures like "Kalinowskowa" or "Kalinowskówna" – these are just different surnames in that form. So where is '-ski' ending you can't add '-owa'.

  #404013

  Anonymous
  Quote:
  They are still in use :) but they are consider old fashioned. And not to every surname you can ad '-owa' and '-ówna'. Just like in your example – "Kalinowski". You just can't create creatures like "Kalinowskowa" or "Kalinowskówna" – these are just different surnames in that form. So where is '-ski' ending you can't add '-owa'.

  No, Kalinowska. Not Kolinowskowa. :)

  The "-ski"/"-ska" is okay.

  But i mean for example Nowak – Nowakowa. Would be great.

  #404014

  Anonymous
  Quote:
  No, Kalinowska. Not Kolinowskowa. :)

  The "-ski"/"-ska" is okay.

  But i mean for example Nowak – Nowakowa. Would be great.

  As I said: its impossible in some cases to derived from surname forms with "-owa" and "-ówna". All surenames with "-ski" are in that case. It's just grammatically impossible. So from surnames like "Rawski" or "Kowalski" you can't create form with "-owa".

  "Nowakowa" is used quite often. Especially on countryside.

  Here you are excerpt form grammatical rules concerned writing of Polish women surnames:

  Nazwiska kobiet

  We współczesnej polszczyźnie mogą one występować w dwóch postaciach: męskiej i żeńskiej. Nazwisko męskie noszone przez kobietę jest nieodmienne: Anna Nowak, Anny Nowak, Annie Nowak (odmienia się tylko imię). Może to prowadzić do nieporozumień, jeśli nie połączymy go z wyrazem jednoznacznie określającym płeć (imię, tytuł grzecznościowy). Mgr A. Nowak może być zarówno kobietą, jak i mężczyzną. Pożądana jest więc pełna forma imienia.

  Kobiety nie odmieniają swego nazwiska także wtedy, gdy jest ono zakończone na –o (Bańko, Śnieżko), na –e (Reszke, Mitke) i na –y (Polony, Ciepły).

  Zdarza się, że właścicielka męskiego nazwiska chce dodać do niego żeńskie zakończenie. Może wtedy dołączyć cząstkę –owa (Nowakowa, Korbanowa, jeśli jest żoną Nowaka czy Korbana) lub –ówna (Nowakówna, Korbanówna, jeśli jest córką).

  Do nazwisk zakończonych na samogłoskę –a, np. Zaręba, Puzyna, Konopka żony mogą dodać cząstkę -owa (Zarębowa, Puzynowa, Konopkowa), albo –ina (Zarębina, Puzynina, Konopczyna), córka natomiast dodaje cząstkę –ówna (Zarębówna, Puzynówna, Konopkówna) lub -anka (Zarębianka, Puzynianka, Konopczanka). Takie formy są charakterystyczne dla artystek, żeby przypomnieć Zającównę, Kucównę, Czubównę, Skarżankę, Ludwiżankę czy Śnieżankę.

  Jeśli temat nazwiska zakończony jest na spółgłoskę -g, wówczas żeńską formę tworzymy wyłącznie przez dodanie cząstek –ina, –anka: Wraga, Wrażyna, Wrażanka; Skarga, Skarżyna, Skarżanka. Nazwiska zakończone na –ówna, -anka odmieniają się według deklinacji rzeczownikowej żeńskiej, jak rzeczowniki panna,

  Nazwiska przymiotnikowe zakończone na –y w odniesieniu do kobiet mogą przybierać formę trojaką. Pani Anna, która wyszła za mąż za pana Łakomego, może nazywać się tak jak mąż – Łakomy, może utworzyć żeńską formę – Łakoma, może też dołączyć cząstkę –owa i nazywać się Łakomowa (choć to najrzadsza sytuacja).

  W dwuczłonowych nazwiskach kobiet na pierwszym miejscu stawia się nazwisko rodowe, na drugim – po mężu: Kossak-Szczucka, Dunin-Kostkiewiczowa, Okopień-Sławińska, Resich-Modlińska. Utrwalona w polszczyźnie kolejność nazwisk naszej wielkiej rodaczki Marii Curie-Skłodowskiej jest niepoprawna. Lepszy jest szyk Maria Skłodowska-Curie. Kobiety odmieniają swe dwuczłonowe nazwiska według wzorów odpowiednich dla każdego członu osobno: Resich-Modlińska, Resich-Modlińskiej; Pawlikowska-Jasnorzewska, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pani Nowak-Kowal wcale nie odmienia swojego nazwiska, chyba że zdecydowała się być Nowak-Kowalową.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Slavorum

10 User(s) Online Join Server
 • Glockamole
 • slovborg
 • Nexius
 • Piachu
 • кошка
 • some slavic guy...