• This topic has 13 voices and 38 replies.
Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 39 total)
 • Author
  Posts
 • #344686

  Anonymous

  image

  This thread is going to be, step by step, a presentation of each of Slavic minority in Romania, as well as a presentation (hopefuly discussion  ) of the cultural and historical relations between my country and Slavic countries. It's quite much to research, so this topic I will develop in time. Any kind of information is useful and I invite you all to contribute :).

  Even though the Polish community is not the biggest one from the Slavic communities, I will start with it, because I have already some knowedge about this subject:

  [size=12pt]Polish minority[/size]:

  According to the census from 2002 in România are living 3.559 Polish people. Most of them live in Suceava county (2.609), as well as in Bucharest (246), Hunedoara county (128) or Timiş (79).

  [img width=700 height=147]http://www.dompolski.ro/images/stories/slideshow/sl-06.jpg”/>

  [img width=464 height=700]http://www.dompolski.ro/media/original_temp.jpg?635975078″/>

  [img width=700 height=147]http://www.dompolski.ro/images/stories/slideshow/sl-07.jpg”/>

  [img width=700 height=147]http://www.dompolski.ro/images/stories/slideshow/sl-02.jpg”/>

  All the photos were taken fromhttp://www.dompolski.ro/index.php?lang=pl

  Here is a list and a short description in Polish (I coudn't find in English) of of villages and cities from Romania with majority of population Polish or with a large Polish community:

  Pojana MikuliPoiana Micului

  Pojana Mikuli (rum. Poiana Micului) – wieś w gminie Mănăstirea Humorului, w połowie zamieszkała przez Górali czadeckich, położona jest w malowniczej dolinie. Wzdłuż całej wsi płynie potok. Działa zespół folklorystyczny „Mała Pojana”. Nauczanie języka polskiego odbywa się w miejscowej Szkole Podstawowej. W zakupionym niedawno Domu Polskim Związek Polaków przeprowadził gruntowny remont i obecnie mieści się w nim Przedszkole, także z nauczaniem języka polskiego. Nie przyjmuje on już turystów, ale z pewnością znajdą oni nocleg u gościnnych mieszkańców Pojany. Wybudowany wspólnie przez Niemców i Polaków kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa dzielił niegdyś wieś na dwie części. Miejsce Niemców po drugiej wojnie zajęły rodziny rumuńskie. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Pojanie jest Józef Iriszek.

  Plesza Pleşa

  Plesza – (rum. Pleşa) – wysoko i bardzo malowniczo położona wieś w gminie Mănăstirea Humorului, zamieszkała wyłącznie przez Górali czadeckich. Żyją w surowych i niełatwych warunkach. Zgodnie jednak z miejscową mądrością – im wyżej, tym bliżej do Boga. Dzieci uczą się języka polskiego w Szkole Podstawowej z klasami początkowymi i w Przedszkolu. Na szczycie góry Plesz (734 m n.p.m.), na której położona jest wieś, stoi kościół p.w. Anny i Joachima. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Pleszy jest Józef Alexandrovici. W sprawie noclegów dla turystów najlepiej skontaktować się z Jadwigą Alexandrovici.

  PaltynosaPăltinoasa

  Paltynosa (rum. Păltinoasa)– duża wieś gminna, 27 km od Suczawy. Pięknie położona część zamieszkała przez Polaków, wywodzących się ze wsi Górali czadeckich, to Bukowiec. W centrum znajduje się Dom Polski, zbudowany w 1997 roku, siedziba Stowarzyszenia Polaków, a jednocześnie miejsce nauczania języka polskiego, od 12 lat prowadzonego przez nauczycieli z Polski. Języka polskiego naucza się także w pobliskim Przedszkolu. Dom Polski przygotowany jest na przyjęcie dużej ilości turystów. Oferuje około 30 miejsc noclegowych oraz posiłki na życzenie (śniadania i obiadokolacje). Dodatkowo noclegi oferują gospodarze w pobliskich domach. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Paltynosie jest Wilhelm Briac.

  Gura Humorului

  Gura Humorului – miasto oddalone od Suczawy o 30 km zamieszkuje spore skupisko Polaków. Nauczanie polskiego w Zespole Szkół im. Alexandru cel Bun prowadzi nauczyciel z Polski. Prezesem działającego w Gura Humorului Stwarzyszenia jest Kazimierz Balac.

  Kaczyka Cacica

  Kaczyka – (rum. Cacica) – wieś gminna, do której w 1791 roku sprowadzono pierwsze rodziny Polaków z okolic Bochni do pracy w kopalni soli. Niegdyś polsko-niemiecka, dziś zamieszkała przez Polaków, Rumunów i Ukraińców. Nazywana Bukowiną w pigułce ze względu na wielonarodowość i wielowyznaniowość – w Kaczyce oprócz ponad 100-letniej katolickiej bazyliki mniejszej – centrum kultu maryjnego, wybudowanej przez misjonarzy z Krakowa, konsekrowanej w 1905 roku, znajdują się kościoły: ukraiński grekokatolicki i rumuński prawosławny. Stowarzyszenie Polaków skupione jest wokół Domu Polskiego, posiadającego 16 miejsc noclegowych dla turystów. W miejscowej Szkole Podstawowej języka polskiego od 13 lat uczą nauczyciele z Polski. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Kaczyce jest Krystyna Cehaniuc.

  BulajBulai

  Bulaj (bądź Bułaj, Bułaje, rum. Bulai, Bulaia, a nawet Balaia w niektórych dokumentach) – to przysiółek wsi Moara Nică (gmina Moara), położony ok. 5 km. na północ od Suczawy, niegdyś zamieszkały wyłącznie przez Polaków. Przybyli tu w II połowie XIX wieku osadnicy z okolic Rzeszowa (powiat robczycki, kolbuszowski), emigrując prawdopodobnie na skutek klęsk żywiołowych czy nieurodzaju, jakie dotknęły ich poprzednie miejsce zamieszkania, wykorzystując trawający na tych terenach proces kolonizacyjny. Stanowili najpóźniejszą falą migracyjną Polaków na Bukowinę. Poza Bulajem zasiedlili wieś Ruda (rum. Wikszany) oraz Mihoveny (rum. Mihoveni).
  Trudno ustalić, ile rodzin zasiedliło Bulaj. Emil Biedrzycki w swojej książce „Historia Polaków na Bukowinie” pisze: „Niedaleko Ickan (rum. Iţcani) i Suczawy leży osada polska Bulaje (rum. Bulaia) licząca w 1910 – 275 głów wobec 122 (1890)”. Dane z 1910 r. to wynik ostatniego austriackiego powszechnego spisu ludności, w którym rzeczywiście widnieje liczba 275 osób polskiego pochodzenia, dotyczy jednak całej gminy Bosanci, w skład której wchodziła wtedy osada Bulaj, ale i np. Mihoweny czy Liteni. Również w okresie międzywojennym Moara (a tym samym Bulaj) stanowiła część gminy Bosanci. Gmina Moara jako oddzielna jednostka administracyjna funkcjonuje od 1950 r. Powszechny spis z grudnia 1930 r. okresla liczbę Polaków według narodowości w okręgu Suczawa na 3 311, z czego w gminie Bosanci na 602. Spis z roku 1955 nie uwzględniał narodowości, natomiast ten z 15 marca 1966 r. podaje liczbą 2 850 Polaków w okręgu Suczawa, z czego w Bosanci – 2, Mihoveni – 37, Liteni – 1, Frumoasa – 26, Moara Nică – 71, Sfântu Ilie – 18, Bulai – 150. Spadek liczby ludności polskiego pochodzenia w stosunku do stanu sprzed drugiej wojny spowodowany był repatriacją.
  W urzędzie gminy Bosanci znajduje sie spis Polaków z Bulaju, repatriowanych w dniu 4 czerwca 1947 r., zawierający 46 nazwisk z wyszczególnieniem iloóci osób towarzyszących i informacje na temat pozostawianego gruntu oraz ruchomego i nieruchomego majątku. Według dokumentów, Bulaj opuściło wówczas 201 osób. Według danych z 1967 r., jak podaje Biedrzycki, na Bulaju żyło ok. 85 rodzin (320 osób).
  23 czerwca 1995 r. utworzono na krótko samodzielną parafię w Moarze, a jej proboszczem został ks. Jacek Strzelecki. Liczyła ona wtedy 322 wiernych. Prowadzona przez ks. Strzeleckiego ewidencja podaje liczbę 320 osób (75 rodzin). W 2001 r. prezes Stowarzyszenia Bratnia Pomoc w Moarze Tadeusz Biseada sporzadził listą Polaków i znalazło sie na niej 275 osób (dodatkowo w pobliskich Frumoasa – 12 i Sfântu Ilie – 11). Wśród 102 rodzin z listy są również mieszane, ale wszystkie deklarujące polskość.
  W 1906 r. powstała na Bulaju, powołana do życia przez czerniowieckie Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, dwuklasowa szkoła. W 1929 r. liczyla 47 uczniów. W latach 1928-30 mieszkańcy własnymi siłami wznieśli szkołę. Grunt pod budynek, podwórko i ogród, łącznie ponad 2 ha, ofiarował jeden z gospodarzy – Franciszek Szczęch. Nauczycielami na Bulaju byli przede wszystkim Polacy. Po wojnie nadal nauczano języka polskiego, w nowej już, rumuńskiej Szkole Podstawowej w Moara Nică. Starą, wybudowaną przez Polaków zlikwidowano i jej budynek jest obecnie własnością rumuńskiego gospodarza. Od 1992 r. dzieci znów uczą sią języka ojczystego. Jako pierwsza do Moary przyjechała wówczas z Polski Małgorzata Iwaniec i pracowala w charakterze nauczycielki języka polskiego najdłużej ze wszystkich późniejszych. Jej następczyniami, aż do dziś są również nauczycielki z Polski delegowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
  W bieżącym roku szkolnym 2007/2008 polskiego uczy się w Moarze 83 dzieci w Szkole Podstawowej i 30 przedszkolaków.
  Od 1903 r., kiedy to powstało w Suczawie Towarzystwo Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej, w jej działaniach uczestniczyli również mieszkańcy Bulaju. Tuż przed wojna postanowili wybudować kościół. Życie religijne skupiało się dotychczas wokół małej drewnianej kapliczki, przy której odbywały się również nabożeństwa z udziałem wiernych z Suczawy, przychodzących na Bulaj w latach 30. na majówki. Wojna przerwała jednak realizację planów budowy kościoła i rozbudowy szkoły. Kościół wzniesiono dopiero 20 lat temu, w 1984 r. W roku 1997 wznowiło swoją działalność Stowarzyszenie Polaków Bratnia Pomoc, którego prezesem od początku do dziś jest Tadeusz Biseada.
  Bulaj ma w swojej historii piękne tradycje pielągnowania polskości. Zawsze nierozłącznie związane z wiarą i kościołem. Stara kapliczka, budynek szkoły, wybudowanej wspólnymi siłami przez mieszkanców – to dziś świadectwa odrodzonej po okresie komunizmu, a kwitnącej niegdyś polskości na Bulaju.

  Elżbieta Wieruszewska

  Wikszany Vicşani)

  Wikszany (rum. Vicşani) – wieś w gminie Muşeniţa, nazywana także Rudą, dokąd pierwsza grupa polskich osadników przybyła ok. 1848 roku. Następna fala emigracji w latach 70. XIX wieku związana była z budową linii kolejowej Lwów-Jassy (tory przebiegały przez wieś, gdzie powstała stacja pod nazwą Ruda). W latach 80. zaś wieś zasiliła grupa polskich rzemieślnikow i chłopów. Obecnie w Wikszanach mieszka ok. 40-50 polskich rodzin (ok. 120 osób), skupionych przede wszystkim wokół kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, zbudowanego w 1909 roku. W niewielkiej szkole uczy się ok. 30 przedszkolaków i uczniów klas I-IV. Od niedawna języka polskiego uczy w niej siostra dominikanka z Polski z pobliskiego Siretu. W maju 2002 roku uroczyście otwarto Dom Polski, zbudowany dzięki funduszom Senatu RP, przekazanym na ten cel przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Od 1990 roku działa w Wikszanach Stowarzyszenie Polaków, którego prezesem jest Elia Luculescu.

  Siret

  Siret – miasto graniczące z Ukrainą ze sporym skupiskiem Polaków. W miejscowym liceum dzieci i młodzież mają możliwość uczenia się języka polskiego. Działa w Sirecie Stowarzyszenie Polaków, od 2005 roku posiadające własną siedzibę w centrum miasta. Jego prezesem jest Toni Perlanovschi.

  SuczawaSuceava

  Suczawa (rum. Suceava) – miasto wo***ódzkie na północy Rumunii, z około 120 tys. mieszkańców. Centrum południowej Bukowiny.

  Wynikiem ważnej roli historycznej, jaką zawsze odgrywała Bukowina i jej położenia geograficznego jest wielonarodowościowy charakter tej krainy. W całym wo***ództwie, a więc również w Suczawie obecnie zamieszkują, obok rumuńskiej większości, także Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Rosjanie Starowiercy, Ormianie, Żydzi i inne mniejszości etniczne. W Suczawie właśnie mieści się Związek Polaków w Rumunii, organizacja skupiająca 15 lokalnych Stowarzyszeń Polaków w całej Rumunii (11 z nich w woj. Suczawa). Jego siedzibą jest Dom Polski przy ulicy Ion Vodă Viteazul nr 5, wybudowany staraniem członków Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (organizacji polonijnej powstałej w Suczawie w 1903 roku) w latach 1903-1907. W połowie lat 50. budynek znacjonalizowano. Odzyskano go na mocy orzeczenia sądowego w 1996 roku. Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Suczawie jest Stanisława Jakimowska..

  Nowy SołoniecSoloneţu Nou

  Nowy Sołoniec (rum. Soloneţu Nou) – spora wieś w gminie Kaczyka, zamieszkała w większości przez Górali czadeckich. Dom Polski służy nie tylko miejscowym Polakom, przyjmuje także jednorazowo 15 turystów. Gościnę znajdą oni także w wielu gospodarstwach. Działa zespół folklorystyczny „Sołonczanka”, języka polskiego uczą się dzieci w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. W centrum stoi kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego. Do wsi prowadzi solidna, betonowa droga, wybudowana przez rumuńskie władze jako spłata części długu Rumunii względem Polski za pierwszej kadencji prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezesem miejscowego Stowarzyszenia Polaków jest Anna Zielonka. Opiekuje się równocześnie Domem Polskim oraz zespołem „Sołonczanka”.

  source: http://www.dompolski.ro/index.php?lang=pl

  Please check the link above if you want to find more about Polish publications, events and informations from Polish community in Romania. The page belongs to Polski Dom.

  The Polish community from Bucharest has its own page: http://www.dompolskibukareszt.ro/index_pol.html

  image image image

  Here I could read that the number of Polish people in my country is 4.247, but it doesn't say in which year is this information.

  There is a history of Polish people in Romania, in Polish and Romanian version:http://www.dompolskibukareszt.ro/istoric_pol.php?r=istoria_polonezilor_din_romania and a history of Polish people in Bucharest: http://www.dompolskibukareszt.ro/istoric_pol.php?r=Istoria%20PolonezilorPL
  The articles are written by prof.dr. Ion Petrica (1934-2012), one of the most important Pan-Slavist from Romania; he studied in Krakow, at Jagiellonian University; back in Romania he teached Polish and he was the head of Slavic studies for 8 years, as well as the chief of the Polish department; he is important for the Romanian translations of Polish literature.

  In the period between World Wars, the Polish population in Romania was around 11.000.

  #402327

  Anonymous

  Where can I learn Polish?

  There are 3 Universities in Romania where you can learn Polish:

  Bucharest: university of bucharest, faculty of foreign languages & literature, Department of Slavic Languages and Literatures

  Cluj-Napoca: Babeş-Bolyai University, Faculty of Philology, Department of Slavic Philology

  Iași: Alexandru Ioan Cuza University,  Slavic Language and Literature Department, Polish Lectorat

  Beside this, there are private places in Bucharest where you can learn Polish; more you can read under, in Polish:

      Bukareszt: Uniwersytet Bukareszteński, Wydział Języków i Literatur Obcych, Katedra Języków i Literatur Słowiańskich, str. Pitar Moş 7-13, tel.: +40 21 313 88 75.
      Jassy: Uniwersytet im. Alexandru Ioana Cuzy, Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki im. Petru Caramana, Lektorat Języka Polskiego, Bd. Carol I 11, Jassy, tel.: +40 23 22 01 052
      Kluż: Uniwersytet im. Babeşa i Bolyai, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej, str. Theodor Mihali 58-60, tel.: +40 26 44 18 652

  Lektorat języka polskiego dla studentów innych wydziałów Uniwersytetu Bukareszteńskiego prowadzi Centrum Języków Obcych Ariel –  str. Pitar Moş 7-13, sektor 1, tel.: +40 21 312 85 16.

  Centrum Języka i Kultury Polskiej organizuje dodatkowo kursy języka polskiego dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Babeşa-Bolyai. Centrum Języka i Kultury Polskiej: str. Theodor Mihali 58-60, tel.: +40 26 44 18 655 wew. 5863, email: [email protected] .

      Dla wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego, niezależnie od wieku i zawodu, Instytut Polski w Bukareszcie, we współpracy z Katedrą Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie organizuje corocznie kursy języka polskiego, prowadzone obecnie przez p. lektor Joannę Twaróg. Kursy na trzech poziomach zaawansowania odbywają się wieczorami, w trakcie roku akademickiego. Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu +40 21 22 44 556.

  Kursy języka polskiego oferują także prywatne szkoły języków obcych w Bukareszcie:

      Fides – Centrum Języków Obcych: Piaţa Rosetti, Bd. Hristo Botev 1, tel.: +40 21 313 47 45.
      Echo – Szkoła Języków Obcych: str. Pache Protopopescu 56, tel.: +40 21 253 22 55;
      Bell Bucharest – str. Ciprian Porumbescu 10, tel.: +40 21 539 58 88
      Uniwersytet Ludowy im. Iona I. Dalles – Bd. Nicolae Bălcescu 18, Sektor 1 Bukareszt, tel.: +40 21 314 40 78

  Kursy organizuje także Związek Polaków w Rumunii – Dom Polski w Suczawie i Bukareszcie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.dompolski.ro

  http://www.culturapoloneza.ro/pl/jezyk-polski-w-rumunii.html

  #402328

  Anonymous

  The Romanian Serbs are an ethnic minority in Romania. According to the 2002 census, there were 22,518 Serbs in Romania or 0.1% of the population (the 1992 census recorded 29,408 Serbs, or 0.1% of the population). Serbs mostly live in western Romania, in the Romanian part of the Banat region, where they constitute absolute majority in two communes and relative majority in one other.

  In the Caraş-Severin County, the Serbs constitute absolute majority in the commune of Pojejena (52.09%)  and a plurality in the commune of Socol (49.54%). Serbs also constitute absolute majority in the municipality of Sviniţa (87.27%), in the Mehedinţi County. The region where these three municipalities are located is known as Clisura Dunării in Romanian or Банатска Клисура in Serbian.

  Serbs living in Romanian Banat were allways in focus of interest of Serbian linguists because their speeches preserved some verry archaic features of Serbian languages. For example in numerous of villages, Serbian population preserved old Slavic  vowel Yat (Ѣ).

  Transylvania

  Serb population in Romania was larger in the past. Although most of the Serbs lived in Banat, there was also a Serb population living in what is now Arad County of Romania (an area known as Pomorišje in Serbian), and in the former Principality of Transylvania, where they served as soldiers of Transylvanian rulers. Also there was significant Serbian family Brankovići whose members  traditionaly held position of Orthodox Metropolitanate of Transylvania. Member of this family Sava II was canonized by both Romanian and Serbian Church.

  Also some persons of major importnance in Serbian History were born on territory of Modern Romania:

  Jovan Nenad (Јован Ненад) (?-1527), self-proclaimed "emperor", ruler of Bačka, northern Banat, and a part of Srem, born in Lipova (northern Banat).
  Count Đorđe Branković (Ђорђе Бранковић) (1645-1711), the Count of Transylvania and alleged descendant of Serbian medieval royal House of Branković, born in Jenopolje. He was nephew of Metropolitan Longin and brother of Metropolitan Sava II. Count Đorđe left his famous chronicle, one of most famous Serbian books in XVII century. 
  Dositej Obradović (Доситеј Обрадовић) (1742–1811), priest, educationis, writer and translator, was born in Ciacova (Čakovo).
  Sava Tekelija (Сава Текелија) (1761–1842), philantrropis, politician and public worker, was born in Arad.


  [table]
  [tr]
  [td]image[/td]
  [td][img height=300 width=211]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/DositejObradovi%C4%87.jpg” />[/td]
  [/tr]
  [/table]

  Wallachia

  Ottoman pressure traditionally forced members of several South Slavic communities to seek refuge in Wallachia – although under Ottoman rule as well, the latter was always subject to less requirements than regions to south of the Danube.

  Serbs left significant trace in life of Walachian Orthodoxy as well. Blessed Nicodemus of Tisman, archimandirite of Serbo-Greek origin left great trace in life of Walachia. He was holding high Church and Government positions under Emperor Dušan and Prince Lazar. He was member of delgation which negotiated lifting of schism between Ecumenical and Peć Patriarchate. After that he founded monastery in Serbia, but was forced to leave for Walachia due to constant Turkish raids. He founded few monasteries in Romanian lands and organized literary schools in them. 

  image

  These groups are, however, hard to distinguish one from another in early Wallachian references, as the term "Serbs" is regularly applied to all Southern Slavs, no matter where they might have originated. Serbs-proper probably constituted the vast majority of mercenary troops known as seimeni, given that their nucleus is attested to have been formed by "Serb seimeni" (as it was during their revolt in 1655), and that the rule of Prince Matei Basarab had witnessed the arrival of a large group of Serb refugees.

  There is few Romanian citizens of Serbian ethnicity who were quite prominent in Romania. Among thme best known is Miodrag Belodedić (b.1964), football player,  who played for Romanian national team, Steaua Bucharest and Red Star Belgrade, born in Socol(Sokol). He won Champions Cup of Europe twice, with Steaua 1986 and with Red Star 1991.

  image

  Serbs in Romania religiously belong to Serbian Orthodox diocese of Timisoara. According to agreement between two Churches Serbs in Romanian Banat remained under jurisdiction of SOC, as well Romanaians in Serbian Banat came under jurisdiction of RoOC.

  Centers of religious life of Serbs are:

  List of Serbian Orthodox monasteries in Romania:

      Sveti Đorđe monastery (Манастир Светог Ђорђа). According to the legend, it was founded in 1485 by the Serbian despot, Jovan Branković. It was rebuilt in the 18th century.
      Šemljug monastery (Манастир Шемљуг). It was founded in the 15th century.
      Sveti Simeon monastery (Манастир Светог Симеона ).
      Bazjaš monastery (Манастир Базјаш), built 1225
      Bezdin monastery (Манастир Бездин).
      Zlatica monastery (Манастир Златица).
      Kusić monastery (Манастир Кусић).
      Sveti Đurađ monastery (Манастир Свети Ђурађ).
      The "St. Peter and Paul" Serbian Church, raised in 1698-1702 in Arad, early Baroque architecture

  Part of this is from Wikipedia. I hope I will be able to write some more in future, so as Ai loculi :)

  #402329

  Anonymous

  Thanks Dalibor for contribution, I will seach as well informations about Serbian community  :).

  #402330

  Anonymous

  It is interesting to read, thanks Al Locului to start this topic. :) Is there Russian minority in Romania? Or other Eastern Slavic minorities?

  #402331

  Anonymous
  Quote:
  It is interesting to read, thanks Al Locului to start this topic. :) Is there Russian minority in Romania? Or other Eastern Slavic minorities?

  Yes, there are :). Btw, Russian language you can learn in all the important universities in my country. I promise to add more later.

  #402332

  Anonymous

  Btw, Russian language you can learn in all the important universities in my country.

  It's cool to hear :) don't hurry, I will wait )

  #402333

  Anonymous

  To continue with Poland:

  In Bucharest there is a Polish Cultural center: http://www.culturapoloneza.ro/pl/ In my opinion, is very professionist and you have always something new and useful to read on their page about Polish culture.

  Here is an article about the program of such kind of PCC:

  The Polish Institutes are institutions subordinated to the Foreign Ministry, whose mission is to disseminate the Polish culture and information about the history and national heritage of Poland in the world, as well as to promote cooperation in the fields of culture, education, science and social life. Many of the Polish Institutes also act as departments for culture and science within the embassies of Poland.

  The Polish Institutes have the function of competent centers that promote knowledge about Poland by conducting information and education activities and by assuring the presence of Poland in the cultural life of the countries of residence. Their main duties include introducing the Polish culture in the major centers of these countries, assuring a significant Polish presence in international actions, as well as establishing sustainable relations between Polish and international partners active in the field of international cultural exchanges.

  The most advantageous form of organizing events is by cooperation with major local cultural institutions, which, on one hand, reduces the representation costs for the Polish side to some extent and, on the other hand, guarantees that the events will reach the local target audience.

  The mission of cultural diplomacy is to exercise an effective influence on the local arts, opinion-building and expert circles, on the largest possible scale. Building good and lasting relations with the mass media is a priority for the Polish Institutes. The Polish Institutes seek to build a group of future allies in the effort of promoting the Polish cultural heritage, including professors and students in Polish language and literature, Slavic studies and Central European studies. They also try to secure the involvement of Polish teachers in the education youth in the countries of residence.

  The activities undertaken by the Polish Institutes in the world are supported, from the Polish side, besides the Foreign Ministry, by national cultural institutions, as the Polish Cinema Institute, the Book Institute, the Theater Institute, the “Fryderyk Chopin” National Institute and the “Adam Mickiewicz”, which includ international cooperation among their objectives.

  The programs of activities of the Polish Institutes are developed by teams of six to eight, including a director or a person assigned from Poland, two or three local experts with thorough knowledge of the language and conditions in the relevant country, and two other members with auxiliary functions. The team structure may be changed depending on local conditions.

  Polish Institutes are currently active in most European countries (Austria, Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, France, Germany, Italy, Lithuania, UK, Romania, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, and Hungary), as well as outside Europe (Israel, USA). In 2004, the Polish Institute in Bucharest also extended its activities to the Republic of Moldova.

  http://culture360.org/organisation/instytut-polski-w-bukareszcie/

  Beside Bucharest, in Cluj-Napoca is another Polish cultural center. I attended this place and I was very satisfied with the Polish classes and cultural activities. We had movie evenings, exchange programms, library with books in Polish (art, literature, history, dictionaries), English book about Poland (all those were sent by Poland) and Romanian translations of Polish books.

  We celebrate Andzejki each year together with the Polish people who live in Cluj-Napoca and with Polish students who are with Erasmus. Under is the poster that I made last year for Andzejki:

  image

  Btw, Slavyanka, last year we had on our Polish classes from time to time 2 Polish students who were studying Russian and they came with Ersamus :).

  We have also celebrations of Christmas and Easter; in these events we have both Polish and Romanian traditional food.

  Other interesting cultural institute is ICR, Institutul Cultural Român, Romanian Cultural Institute. It has a center in Warsaw and thanks to this there are Polish-Romanian cultural colaborations. Polish and Romanian version: http://www.icr.ro/warszawa/

  ICR has a center in Prague ans well; site in Czech and Romanian: http://www.icr.ro/praha/

  #402334

  Anonymous

  Btw, Slavyanka, last year we had on our Polish classes from time to time 2 Polish students who were studying Russian and they came with Ersamus :).

  Ersamus? what is this?

  #402335

  Anonymous
  Quote:
  Ersamus? what is this?

  I think he meant to say "Erasmus".

  http://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus_programme

  #402336

  Anonymous
  Quote:
  I think he meant to say "Erasmus".

  http://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus_programme

  oh, thanks, now I see.
  btw, Al locului is she )

  #402337

  Anonymous

  Erasmus is an exchange programme for students from UE. It's very useful; thanks to it I'm now in Poland again  :). You can take it twice in your life: once for studies, the other time for practice. Well, this is the short version. More you can read on Wikipedia, on the page that Incariol posted.

  I don't understant why people think that I'm a guy :o;  Incariol is the second person who thought this on Slavorum.

  #402338

  Anonymous
  Quote:
  It is interesting to read, thanks Al Locului to start this topic. :) Is there Russian minority in Romania? Or other Eastern Slavic minorities?

  I read somewhere about a Russian group leaving Russia a long time ago. Today, these people live in Romania  speaking a dialect. I can't recall their name. Do you want to engage in a little research? :) It’d be interesting to find more about those people.

  #402339

  Anonymous
  Quote:
  I read somewhere about a Russian group leaving Russia a long time ago. Today, these people live in Romania  speaking a dialect. I can't recall their name. Do you want to engage in a little research? :) It’d be interesting to find more about those people.

  They are called Lipovans or Lippovans (Romanian: Lipoveni, Ukrainian: Липовани, Russian: Липовáне, Bulgarian: липованци). You can read about them on Wikipedia a bit: http://en.wikipedia.org/wiki/Lipovans , while I will make a research. After Ukrainians, they are the biggest Slavic community in Romania. Wkipedia says that 35.791 Lipovans live in Romania .

  #402340

  Anonymous
  Quote:
  They are called Lipovans or Lippovans (Romanian: Lipoveni, Ukrainian: Липовани, Russian: Липовáне, Bulgarian: липованци). You can read about them on Wikipedia a bit: http://en.wikipedia.org/wiki/Lipovans , while I will make a research. After Ukrainians, they are the biggest Slavic community in Romania. Wkipedia says that 35.791 Lipovans live in Romania .

  I know there are Ukrainians living in Romania. Are there any Belarusians in Romania? :)

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 39 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
 • кошка
 • Tujev
 • kony97
 • Glockamole
 • some slavic guy...
 • slovborg